Apie terminų bazę

KAM SKIRTA TERMINŲ BAZĖ
Lietuvos banko terminų bazė skirta visiems, kurie dirba su finansų srities tekstais – juos kuria, verčia ar redaguoja.
TERMINŲ BAZĖS TURINYS
Bazėje teikiami terminai iš paskelbtų finansų srities dokumentų ir leidinių, visų pirma iš Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos banko valdybos nutarimais patvirtintų norminamųjų teisės aktų, Europos Centrinio Banko skelbiamų dokumentų, ES reglamentų ir direktyvų, kitų dokumentų, įvairių leidinių. Siekiant terminijos vartosenos nuoseklumo, į LB terminų bazę stengiamasi įtraukti tuos finansų srities terminus, kurie yra aprobuoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) ir paskelbti Lietuvos Respublikos terminų banke (LRTB), taip pat Daugiakalbėje ES terminų bazėje (IATE) ir Europos žodyne Eurovoc. Lietuvos banko terminų bazė pildoma nuolat.
KAIP NAUDOTIS TERMINŲ BAZE
Paiešką galima atlikti dviem būdais: pagal abėcėlę (paspaudę viršuje raidę matysite ta raide prasidedančių terminų sąrašą) ir pagal terminą (dešinėje esančiame langelyje pasirinkite kalbą, kuria bus vykdoma paieška, ir įveskite terminą). Prie reikiamo termino paspaudę „Plačiau“, pamatysite daugiau informacijos apie terminą – jo statusą, termino šaltinį, apibrėžtį, apibrėžties šaltinį, sinonimus, atitikmenis anglų kalba, pastabas.
AR PATIKIMI BAZĖJE TEIKIAMI TERMINAI
Termino patikimumą rodo jo statusas: „aprobuotas VLKK“ arba „neaprobuotas VLKK“.