Detali paieška
Titulinis   /   Lokalizavimas   /   Apie lokalizavimo projektus   /   Programų lokalizavimo automatizavimo metodų kūrimas ir plėtojimas

Programų lokalizavimo automatizavimo metodų kūrimas ir plėtojimas

Vertimo atmintis
„Raštijos“ svetainėje pateikta vertimo atmintis, kurioje sukaupti dvikalbiai (anglų–lietuvių) lokalizavimo ištekliai, paimti iš įvairių programų ir žodynų, todėl jai būdinga vertimo segmentų įvairovė. „Raštijos“ svetainėje rašoma: „Dažnai segmento reikšmė gali būti ta pati, bet jo tekstas gali šiek tiek skirtis. Kartais vartojami kiti pagalbiniai žodžiai, sinonimai, todėl vertimo atmintyje pateikiami visi panašūs segmentai, atitinkantys paieškos užklausą. Lokalizuotojas turi patikrinti, kuris vertimas tinkamas.“ Daugiavariantiškumas yra naudingas, kai kuriama terminija, vertimo vadovai, lokalizavimo automatizavimo priemonės. Tačiau tai kliūtis eiliniam lokalizuotojui, nes jam kiekvieną kartą reikia pasirinkti. Tai lėtina darbą, didina neapibrėžtumą, atsiranda vieta klaidoms, ypač lokalizuojant didesnes programas.
Vertimo atmintis veikia su vertimo atminties valdymo programa „TinyTM“ programos „Microsoft Word“ aplinkoje.
Projekto metu atliekamas vertimo atminties harmonizavimas su kitomis vertimo automatizavimo priemonėmis ir jose sukauptais lokalizavimo ištekliais: mašininio vertimo ir lokalizuotojams skirtais žodynais: Enciklopediniu kompiuterijos žodynu (EKŽ), Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynu (ALKKŽ), Aiškinamuoju anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynu (AALKŽ), taip pat bus pašalinti nemotyvuoti vertimo skirtumai, sinonimai, kita dubliuojanti (perteklinė) informacija, papildyta trūkstama informacija iš naujesnių programų lokalizuojamųjų išteklių. Vertimo atminties segmentai bus papildyti kontekstine informacija, apibūdinančia segmento paskirtį, vartojimo pobūdį, dalykinę sritį, vietą dialogo lange, apibrėžtumą ir pan.
 
Leksikos bazė
Į vertimo atminties vertimo segmentų rinkinį yra įtrauktų ne tik programose sutinkamų tekstų eilučių, bet ir kompiuterijos žodynuose esančių terminų bei kitų dažnai pasikartojančių žodžių junginių (leksikos elementų), kurių nemaža dalis nesudaro viso vertimo segmento, o tik į jį įeina. Tokie žodžių junginiai lokalizacijos procese lieka nepanaudoti dėl didelio Levenšteino atstumo tarp jų ir juos panaudojančių vertimo segmentų. Vertimo atminties programose (pvz., „OmegaT“, „Trados Studio 2015“) yra galimybė pasinaudoti leksikos žodynu, pateikiamu atskiru failu. Tada atskirame nedideliame programos polangyje rodomi į verčiamą segmentą įeinančių leksinių elementų vertimai. Todėl tikslinga tokį failą turėti.
 
Projekto metu formuojamas leksikos bazės turinys, turintis ne mažiau kaip 7000 elementų. Elementą sudaro: 1) leksikos elementas anglų kalba, 2) leksikos elementas lietuvių kalba. Ne mažiau kaip 20 proc. lietuviškų leksikos elementų papildyti trumpomis apibrėžtimis arba komentarais.