Detali paieška
Titulinis   /   Lokalizavimas   /   Apie lokalizavimo darbus   /   Programų lietuvinimo kokybės vertinimo paslauga

Programų lietuvinimo kokybės vertinimo paslauga

Sulietuvintų kompiuterių programų turime vis dar nepakankamai.  Lietuva nuo kitų Europos šalių atsilieka pagal lokalizuotų programų skaičių, tenkantį gyventojų skaičiui, taip pat ir kokybę. Prasta sulietuvintų programų kokybė daro neigiamą poveikį šalies kultūrai (vartotojai pripranta prie klaidų ir nebelaiko jų klaidomis, perkelia į vartoseną kitose srityse), vartotojų patyrimui, darbo našumui. Nekokybiškos lokalizacijos stabdo lokalizuotų programų naudojimą – vartotojai labiau linkę rinktis programas originalo kalba.
 
Sulietuvintų programų kokybė nepakankama ir dėl žemo programų internacionalizacijos lygio, ir dėl nekokybiškai atliktos lokalizacijos. Pirmuoju atveju tam tikri programos elementai nėra pritaikyti lokalizavimui (pvz., dešimtainės trupmenos skirtukas yra taškas, netinkamai komponuojamos teksto eilutės, parametrai, kaitomos žodžių formos). Šie klausimai sprendžiami pranešant apie juos autoriui. Lokalizuotojai dažniausiai prieigos prie tokių klaidų sprendimo neturi. Antruoju atveju kokybė priklauso nuo lokalizuotojų: terminijos sistemingumas, vertimų tikslumas ir aiškumas, vertimų atitikimas kontekstui, lokalės parametrų tinkamas pasirinkimas (kai sudaryta tokia galimybė programoje), vertimų testavimas ir kt.
 
Siekiant pagerinti esamą situaciją, projekte „Mašininio vertimo sistemų ir lokalizavimo paslaugų tobulinimas ir plėtra“ parengta programinės įrangos ekspertinio vertinimo el. paslauga, kuri padės vertinti programų lietuvinimo kokybę ir, atsižvelgus į vertinimo rezultatus, ją tobulinti.
 
Parengta el. paslauga skirta ne tik jau lokalizuotų programų kokybei įvertinti. Ji bus naudinga visiems lokalizuojantiems programinę įrangą lietuvių kalbai ir projektuojantiems programinę įrangą lietuvių kalba, nes padės išvengti dažnai daromų klaidų ir neatitikimų lietuviškos lokalės normoms.
 
El. paslauga orientuota į sulietuvintų programų sąsajos vertimų ir lokalės elementų kokybės tyrimą. Paslauga leidžia atlikti 2 rūšių ekspertavimą:
1) lokalizuoto produkto sąsajos vertinimas nesinaudojant ištekliais;
2) vidinis vertimo kokybės vertinimas naudojantis tekstiniais lokalizuojamaisiais ištekliais.
 
Tikimasi, kad el. paslauga bus naudinga programų lokalizuotojams ir lokalizavimo testuotojams, lietuviškų programų kūrėjams, lokalizuotų programų aktyviems vartotojams, lokalizuotų ar lokalizuojamų programų išoriniams vertintojams – ekspertams.
 
El. paslaugą galima pasiekti čia.
Paslaugos naudojimo aprašas.