Detali paieška

Paslaugos

Lietuvių kalbos institutas kartu su partneriais Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Vilniaus universitetu ir tuomečiu Lietuvos edukologijos universitetu pagal projektą „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (projekto kodas NR. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005), finansuotą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, sukūrė ir 2015 m. visuomenei pristatė dabartinę Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą (www.lkiis.lki.lt). 
 
Apsilankę Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos svetainėje, šiuo metu galite naudotis:
 • suskaitmenintais 6 vienakalbiais žodynais: Dabartinės lietuvių kalbos žodynu, Sinonimų žodynu, Antonimų žodynu, Frazeologijos žodynu, Palyginimų žodynu, Sisteminiu lietuvių kalbos žodynu;
 • suskaitmenintais 10 dvikalbių žodynų: Lietuvių–latvių kalbų žodynu, Latvių–lietuvių kalbų žodynu, Lietuvių–vokiečių kalbų žodynu, Vokiečių–lietuvių kalbų žodynu, Lietuvių–lenkų kalbų žodynu, Lenkų–lietuvių kalbų žodynu, Lietuvių–anglų kalbų žodynu, Anglų–lietuvių kalbų žodynu, Lotynų–lietuvių kalbų žodynu, Senovės graikų–lietuvių kalbų žodynu;
 • suskaitmenintomis 3 Lietuvių kalbos žodyno kartotekomis: Pagrindine kartoteka, Papildymų kartoteka, Tarmių kartoteka;
 • suskaitmenintomis 3 tautosakos paveldo kartotekomis: Mįslių kartoteka, Pokario partizanų dainų kartoteka, Liaudies tikėjimų kartoteka;
 • 4 elektroninėmis lietuvių kalbos išteklių duomenų bazėmis: Istorinių vietovardžių duomenų baze, Pavardžių duomenų baze, Lietuvos vietovardžių geoinformacine duomenų baze, Tarmių archyvu;
 • šriftu „Palemonas“;
 • lietuvių kalbai mokytis skirtomis priemonėmis.
Sukurtos 3 viešosios elektroninės paslaugos: „E. žodynai“, „E. kartotekos“ ir „E. mokymai“:
 
 
 
 
DĖMESIO. Šiuo metu vykdoma Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos (www.lkiis.lki.ltplėtra. Kuriamos naujos galimybės.
Atsižvelgdami į pasaulinę praktiką ir didėjantį naujų pažangių elektroninių paslaugų poreikį bei siekdami, kad lietuvių kalba visavertiškai gyvuotų elektroninėje erdvėje, Lietuvių kalbos instituto mokslininkai kartu su pažangiųjų informacinių technologijų kūrėjais pagal naują projektą „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nuo 2018 m. pradėjo Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtros darbus (plg. https://ekalba.lt/public#/home/main).
 
Numatoma įgyvendinti šiuos pagrindinius projekto uždavinius:
 
Į modernizuojamąją Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą integruoti dar 3 reprezentatyvius vienakalbius lietuvių kalbos išteklius, kurie kol kas prieinami tik atskirose interneto svetainėse:
 • didįjį 20 tomų Lietuvių kalbos žodyną (http://www.lkz.lt);
 • Bendrinės lietuvių kalbos žodyną su antraštynu (http://bkz.lki.lt/);
 • Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną (http://naujazodziai.lki.lt).
Sukurti lietuvių kalbos žodžių prasminį tinklą ir naujų elektroninių paslaugų vartotojams:
 • paslauga „Paieška žodžių prasmių tinkle“ bus skirta informacijai apie leksiką lietuvių kalbos žodžių tinkle gauti;
 • paslauga „E. sąvokos“ bus skirta visai ištekliuose esančiai informacijai apie dominančią sąvoką iš medicinos, finansų ir informacinių technologijų srities gauti;
 • paslauga „E. rinkodara“ bus skirta lietuvių kalbos ištekliams panaudoti rinkodaros tikslais,
 • paslauga „E. patarimai“ leis produktyviau naudotis lietuvių kalbos galimybėmis, kurti naujus žodžius, gauti išsamią informaciją apie bendrinės kalbos normas ir jų įvairavimą bei pokyčius.
Lietuvių kalbos ištekliai internete ir kuriamos naujos galimybės itin aktualios, parankios ir pravarčios visiems lietuvių kalbą vartojantiems ar norintiems jos išmokti žmonėms, taip pat valstybės institucijoms, mokslo ir švietimo sistemai bei verslui.
 
Smulkesnę informaciją apie Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtrą rasite Lietuvių kalbos instituto svetainėje.