First page Back Continue Last page Graphics

Vertimas, kaip statistinis procesas Pagrindinės idėjos

A – angliškas sakinys, kurį reikia išversti

L – hipotetinis lietuviškas sakinys

– tinkamiausias lietuviškas vertimas

P(A|L) – tikimybė, kad hipotetinis lietuviškas sakinys gali būti išverstas į duotą anglišką sakinį (statistinis vertimo modelis)

P(L) – hipotetinio lietuviško sakinio tikimybė (statistinis kalbos modelis)