First page Back Continue Last page Graphics

Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas

Projekto ir jo eigos pristatymas

Vilnius, 2013 m. lapkričio 5 d.