Sistemos konfigūracija

Turinys

 [hide

 1. 1 Įmonės rekvizitų konfigūravimas

 2. 2 Modulių pasirinkimas

 3. 3 Laukų konfigūravimas

  1. 3.1 Laukai

   1. 3.1.1 Pertvarkyti laukus

   2. 3.1.2 Redaguoti lauko savybes

   3. 3.1.3 Pridėti individualizuotus laukus

   4. 3.1.4 Perkelti laukus

  2. 3.2 Blokai

 4. 4 Atrinkčių sąrašo reikšmių keitimas

 5. 5 Vartotojų konfigūravimas

  1. 5.1 Modulio paskirstos taisyklių konfigūravimas

  2. 5.2 Profilių konfigūravimas

  3. 5.3 Vaidmenų hierarchijos konfigūravimas

  4. 5.4 Pridėti vartotojus

 6. 6 Importuoti esamus duomenis

 7. 7 Sukurti individualizuotus filtrusĮmonės rekvizitų konfigūravimas

Programą įasmeninti galima į Vtiger CRM paslaugą atsisiunčiant įmonės logotipą ir informaciją; todėl įmonės logotipas pasirodo pradžios tinklalapyje. Įmonės logotipą ir adresą taip pat galima naudoti elektroninio pašto šablonuose ir Atsargų įrankiuose, pvz., Pasiūlymai ir Sąskaita, eksportuojant į PDF failus.

Duomenų apie įmonę atnaujinimas programoje Vtiger CRM:

Spustelėti Vtiger CRM nuostatų piktogramą > Šablonai > Įmonės išsami informacija. Užpildyti įmonės informaciją ir spustelėti Įrašyti.

Įmonės logotipą įkelsite į programą Vtiger CRM, paspaudę Pasirinkti failą. Pakeitimus įrašykite.

Norint įvesti įmonės duomenis į atvirąją programą Vtiger CRM, reikia eiti į Nuostatos > Įmonės išsami informacija (galima rasti Ryšių šablonų bloko apačioje). Tada reikia užpildyti laukus Įmonės išsamios informacijos bloke, parinkti įmonės logotipą ir spustelėti Įrašyti. Būtina įsitikinti, kad .jpg ar .JPEG formato įmonės logotipo nuotraukos yra išsiųstos. Jei naudojamas GIF ar PNG formatas, jį reikia pakeisti į JPEG, nes toks formatas reikalingas PDF failuose.

Modulių pasirinkimas

Programą Vtiger CRM sudaro daugiau kaip 20 modulių, pvz.: Pardavimas, Palaikymas, Rinkodara, Atsargos, Projektai, Kalendorius ir kt. Naudojant Modulio tvarklę, galima įjungti, išjungti ir konfigūruoti kiekvieno modulio nuostatas. Iš Modulio tvarkyklės taip pat galima importuoti ir naujus modulius.

Modulių konfigūravimas programoje Vtiger CRM: spustelėti Vtiger CRM nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Modulio tvarkyklė. Nenaudojamas (-i) modulis (-iai) išjungiamas (-i), spustelint varnele pažymėtą piktogramą (paryškinta apačioje).

Spustelėti kryžiuku pažymėtą piktogramą (paryškinta apačioje), kad modulis būtų įjungtas.

Jei norima apriboti tam tikrų modulių prieigą, suteikti ją tik kai kuriems vartotojams, galima naudoti Vartotojų tvarkymo sekcijoje esančius Profilius.

Laukų konfigūravimas

Laukai

Programoje Vtiger CRM siūlomas numatytųjų laukų komplektas. Galima pridėti naujų individualizuotų laukų, juos pertvarkyti, redaguoti laukų savybes, perkelti laukus bloko viduje ar iš vieno bloko į kitą.

Programos Vtiger CRM laukų konfigūravimas:

 1. Eiti į Nuostatos > Modulių tvarkyklė.

 2. Spustelėti pasirinkto modulio dešinėje atsirandantį nuostatų laukelį.

 3. Jį išskleidus, pasirinkti Redaguoti laukus.

Konfigūruoti pasirinktą lauką, pavyzdžiui, Galimi Klientai.

Dabar spustelėti Redaguoti laukus.

Pertvarkyti laukus

Galima pertvarkyti bloko laukus tiesiog juos nuvelkant į norimą vietą.

Redaguoti lauko savybes

Spustelėjus lauko redagavimo piktogramą , galima pakeisti kai kurias šio lauko savybes.

Privalomas laukas

Šį lauką turi užpildyti vartotojai.

Aktyvus

Jei įjungta, rodo lauką arba jį dar slepia.

Greitasis kūrimas

Naudojant šį lauką, galima greitai sukurti modulį.

Dauginis redagavimas

Jei įjungta, naudojant šį lauką, galima atlikti masinį redagavimą.

Numatytoji reikšmė

Galima nustatyti numatytąją lauko reikšmę.

Kai kurių laukų kai kurie žymimieji langeliai yra išjungti, todėl šių laukų savybių redaguoti negalima (dėl to gali būti nesuderinamumas CRM).

Pridėti individualizuotus laukus

Prie bet kokio bloko galima pridėti individualizuotų laukų, reikia tik spustelėti apačioje pažymėtą piktogramą.

Blokai

Blokuose yra individualizuotų laukų komplektas. Nepageidaujamus blokus galima paslėpti. Taip pat galima sukurti naują individualizuotą bloką ir įkelti jį į bet kurią pageidaujamą vietą tarp blokų.


Pavyzdžiui, sukurti naują bloką Daugiau informacijos po Individualizuotos informacijos bloko.

Atrinkčių sąrašo reikšmių keitimas

Kaip rodo pats pavadinimas, atrinkčių sąrašas yra išskleidžiamasis laukas, iš kuriame teikiamų galimų atrinkčių galima rinktis tik vieną. Pavyzdžiui, Galimo kliento būsena Galimų klientų modulyje. Atrinkčių sąrašo tvarkykle patogu naudotis, kai reikia suderinti skirtingų modulių atrinkčių sąrašo reikšmes. Norint atlikti bendruosius veiksmus, pvz.: pridėti, redaguoti, šalinti, pirmiau reikia pasirinkti vaidmenį, nes atrinkčių sąrašo reikšmės vaidmenyse keičiasi.

Atrinkčių sąrašo reikšmių individualizavimas programoje Vtiger CRM:

Eiti į Nuostatos > Atrinkčių sąrašo redaktorius (galima rasti studijos bloko apačioje).

Norint pritaikyti atrinkčių sąrašą, pirmiau reikia pasirinkti pageidaujamą modulį iš išskleidžiamojo sąrašo Modulio parinkimas (pvz., Galimi klientai). Tada išskleidžiamajame sąraše Atrinkčių sąrašo parinkimas rodomi tame modulyje esantys atrinkčių sąrašo laukai (Pramonė, Galimo kliento kilmė, Galimo kliento būsena, Reitingas, Pasisveikinimas). Šiuo išskleidžiamuoju sąrašu galima naudotis ir atliekant bendruosius veiksmus.


Atrinkčių sąrašo pildymas naujomis reikšmėmis

 1. Spustelėti šalia išskleidžiamojo sąrašo Atrinkčių sąrašo parinkimas esantį mygtuką Pridėti reikšmę.

 2. Atveriamas iškylantysis langas, kurio kairėje pusėje matomos esamos atrinkčių sąrašo reikšmės.

 3. Dešinėje šio lango pusėje, viršuje, į teksto sritį galima pridėti naujų reikšmių, o apačioje – jas priskirti prie atitinkamo vaidmens (-ų).

 4. Spustelėti Įrašyti, kad būtų įrašyti pakeitimai.

Tuo pačiu metu galima pridėti daug reikšmių ir jas priskirti prie daug vaidmenų.


Pavyzdžiui,
Galimų klientų modulyje pridėti naują lauko Galimų klientų kilmė reikšmę.

Jei pridedant naujas atrinkčių sąrašo reikšmes nepasirenkama jokio vaidmens, šios reikšmės įtraukiamos į atrinkčių sąrašo reikšmių sąrašą, bet nepriskiriamos prie jokio vaidmens (išskyrus administratorių).


Atrinkčių sąrašo reikšmių redagavimas

 1. Spustelėti šalia išskleidžiamojo sąrašo Atrinkčių sąrašo parinkimas esantį mygtuką Redaguoti.

 2. Atveriamas iškylantysis langas, kuriame teikiamos esamos atrinkčių sąrašo reikšmės.

 3. Pasirinkti norimas redaguoti atrinkčių sąrašo reikšmes.

 4. Atrinkčių sąrašo reikšmes galima redaguoti sąrašo apačioje esančiame teksto langelyje.

 5. Atlikti pakeitimai įrašomi, spustelint mygtuką Vykdyti.

Negalima pakeisti tuščia reikšme.Esamų atrinkčių sąrašo reikšmių šalinimas

 1. Spustelėti šalia išskleidžiamojo sąrašo Atrinkčių sąrašo parinkimas esantį mygtuką Šalinti.

 2. Atveriamas iškylantysis langas su esamomis atrinkčių sąrašo reikšmėmis.

 3. Pašalinti vieną ar daugiau reikšmių ir iš išskleidžiamojo sąrašo Pakeisti pasirinkti vieną reikšmę, kad būtų pakeistos visos to paties pavadinimo reikšmės.

Pakeitimui tuščios vertės pasirinkti negalima.

Pavyzdžiui, šalinti tam tikras atrinkčių sąrašo reikšmes (Partneris, Visuomeniniai ryšiai, Reklama paštu, Kita) ir pakeisti „Kita“.

Pašalintos atrinkčių sąrašo reikšmės pakeičiamos kita reikšme. Pašalintų reikšmių informacija perkeliama į naująją nustatytą reikšmę.

Atrinkčių sąraše turi būti mažiausiai viena reikšmė.

Programoje Vtiger CRM vartotojai, naudodami Individualizuotus laukus, gali kurti naujus individualizuotus atrinkčių sąrašo laukus.

Naujo individualizuoto lauko kūrimas programoje Vtiger CRM:

1. Eiti į Nuostatos > Modulių tvarkymas.

2. Spustelėti kiekvieno modulio dešinėje pusėje pasirodantį nuostatų laukelį.

3. Spustelėti Redaguoti laukus.

4. Spustelėti apačioje pažymėtą piktogramą Pridėti individualizuotą lauką.

5. Pasirinkti kairėje pusėje esantį lauko tipą, pvz., Pasirinkti sąrašą, įrašyti atrinkčių sąrašo pavadinimą dešinės pusės viršuje esančioje Etiketėje ir įvesti reikšmes į Pasirinkti sąrašo reikšmes teksto sritį, esančią iškylančiojo lango apačioje.

Vartotojų konfigūravimas

Programos Vtiger CRM saugumas grindžiamas dinaminiais vaidmenimis. Vartotojų valdymas atliekamas, saugumo sumetimais apribojant vartotojo prieigą prie specifinių modulių, laukų ir kiekvieno jų duomenų. Naudodami Vaidmenis, administratoriai gali kontroliuoti prieigą prie specifinių įrašų, o naudodami Profilius – veiksmus, kuriuos vartotojai atlieka su tais įrašais. Vtiger CRM siūlo teisių sistemą, kurios taisyklės paprastos:

Kas gali pamatyti tam tikrą įrašą?

Kas gali redaguoti tam tikrą įrašą?

Kas gali pašalinti tam tikrą įrašą?

Kas gali sukurti tam tikrą įrašą?Modulio paskirstos taisyklių konfigūravimas

Naudojant Paskirstos prieigą, galima konfigūruoti tam tikras modulio paskirstos taisykles. Galima paslėpti ar apriboti vartotojo prieigą prie modulio įrašų. Paskirstą galima nustatyti taip, kad ji būtų visiems prieinama (visi vartotojai mato visus modulio įrašus) arba būtų privati (tik aukštesnio nei įrašo savininkas vaidmens vartotojai gali matyti įrašą).

Lentelėje aiškinamos Paskirstos prieigos parinktys:

Privati

Tik savininkas ir aukštesnio nei savininkas vaidmens vartotojai gali prieiti prie įrašų.

Vieša (tik skaityti)

Kiti vartotojai gali perskaityti, bet negali redaguoti ir šalinti įrašų.

Vieša (skaityti, sukurti ar redaguoti)

Kiti vartotojai negali šalinti įrašų, bet gali visus juos perskaityti, kurti naujus ir redaguoti.

Vieša (skaityti, sukurti ar redaguoti, šalinti)

Visi vartotojai gali atlikti visus šio modulio įrašų veiksmus – tai numatytoji visų modulių nuostata (išskyrus Kalendorių).


Modulio paskirstos taisyklių programoje
Vtiger CRM konfigūravimas:

Eiti į Nuostatos > Vartotojai > Bendrinimo taisyklės.

Pasirinkti pageidaujamą kiekvieno modulio nuostatą.

Bendrinimo taisyklių puslapyje administratoriai taip pat gali nustatyti individualizuotas paskirstos taisykles, jei tam tikros modulio taisyklės ir parinktys netenkina jų poreikių. Administratorius gali nustatyti, kad tam tikri hierarchiškai aukštesni moduliai būtų prieinami hierarchiškai žemesniam vaidmeniui.

Profilių konfigūravimas

Profiliais galima naudotis, reguliuojant vartotojo modulių, laukų ir jų įrašų prieigą. Profiliuose galima nustatyti vartotojo teisę šalinti, kurti arba redaguoti, peržiūrėti duomenis. Kaip ir Paskirstos prieiga, profiliai yra svarbūs, užtikrinant saugumą ir apribojant veiklą įrašuose. Atkreiptinas dėmesys, kad bendrųjų teisių nuostatos visada yra pranašesnės už kitų teisių nuostatas. Vaidmenys remiasi profiliais. Programoje Vtiger CRM yra iš anksto nustatyti profiliai (pvz., Administratorius). Jais galima naudotis ar juos keisti, bet jų negalima ištrinti.

Programos Vtiger CRM profilių sąrašas

Daugiau informacijos galima gauti, spustelėjus profilio pavadinimą. Profilį galima pakeisti, spustelint mygtuką Redaguoti. Norint sukurti naują profilį, sąrašo rodinyje reikia spustelėti mygtuką Naujas profilis.

Naujo profilio kūrimas


Profilio modulių redagavimas
Profilio laukų redagavimas

Modulio laukai redaguojami, spustelėjus piktogramą apačioje.


Pakeitimai įrašomi, spustelėjus
Baigti.Vaidmenų hierarchijos konfigūravimas

Kai paskirstos prieiga nustatyta kaip privati, vartotojo vaidmuo hierarchiškai lemia, kokie įrašai šiam vartotojui prieinami. Vartotojas gali peržiūrėti tik savo įrašus (t. y. jam priskirtus įrašus) ir įrašus, kurie priskirti hierarchiškai žemesnio vaidmens vartotojams. Vaidmuo reiškia padėtį įmonėje (pvz., pardavimo vadovas), jis gali būti paskirtas daugeliui to paties funkcionalumo vartotojų. Vaidmenį taip pat galima priskirti daugeliui profilių. Tai patogu, kai tas pats asmuo atlieka skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, „Rahul“ yra pardavimo vadybininkas, bet jis taip pat dalyvauja palaikymo operacijose, todėl galima sukurti vaidmenį, pavadintą „pardavimo ir palaikymo vadybininkas“, ir jam priskirti pardavimo ir palaikymo profilius. Hierarchijoje kiekvienas vaidmuo taip pat rodo, kam asmuo atsiskaito.


Slenkant kompiuterio pelės žymeklį vaidmens įrašu, matyti grupė piktogramų, kurias spustelėjus galima atlikti įvairius veiksmus, pvz.: pridėti, redaguoti, perkelti ir pašalinti vaidmenis. Funkcija „+“ sukuriamas naujas vaidmuo, kuris hierarchiškai yra vienu lygmeniu žemesnis už esamą vaidmenį. Paveiksle apačioje parodytas pavyzdys, kaip redaguoti esamo ar naujo vaidmens rodinį. Vaidmeniui reikia duoti unikalų vardą ir priskirti jam pageidaujamą (-us) profilį (-ius).

Pridėti vartotojus

Programoje Vtiger CRM yra dviejų tipų vartotojai: administratorius – turi prieigą registruoti naujus vartotojus, priskirti programas, blokuoti vartotojus ir t. t.; vartotojas – turi ribotą prieigą ir gali naudotis tik administratoriaus priskirtomis programomis. Pridedant vartotoją, būtina išrinkti vaidmenį. Vartotojo teisės priklauso nuo priskiriamo vaidmens. Taip pat galima nustatyti ir administratoriaus teises; tada gaunama prieiga prie Nuostatų puslapio. Vartotojų teisės nerodomos. Vartotojo informacija negali būti matoma kitiems vartotojams. Vartotojo prieigos teisės taip pat priklauso nuo Bendrinimo taisyklėse įjungtų nuostatų.

Norint pridėti naujus vartotojus Vtiger CRM, reikia eiti į OD Nuostatos > Vartotojai > Pridėti vartotoją.

Užpildomi langelio Pridėti vartotoją laukai, duomenys atnaujinami, spustelint Sukurti paskyrą.