Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Ištekliai

Aiškinamasis kompiuterijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Ieškoti žodyno žodžių
Aprašymas
Aiškinamajame kompiuterijos terminų žodyne pateikiami ir aprašomi pagrindiniai kompiuterijos ir informatikos terminai, dažniausiai matomi kompiuterio ekrane, sutinkami mokymo priemonėse. Į šį žodyną dedami ne tik kompiuterijos žodynuose jau teikiami, vartosenoje nusistovėję, bet ir nauji lietuviški terminai, kurių kūrimą skatina informacinė ir technologinė pažanga, programinės įrangos lokalizavimo plėtra, taip pat čia įtraukiami šiuo metu plačiai vartojami, ypač tarp kompiuterijos specialistų, terminai.
Šis žodynas rengiamas remiantis bendraisiais terminologijos principais ir terminų norminimo kriterijais, taip pat vadovaujantis bendraisiais terminų žodynų sudarymo reikalavimais (plačiau žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. rekomendaciją Nr. R-4 „Dėl Terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų“, internetinė nuoroda http://www.vlkk.lt/lit/99837).
Pagrindinės šio žodyno termino straipsnio dalys yra terminas, jo apibrėžtis ir atitikmenys anglų kalba. Išskiriamas (žymimas pusjuodžiu šriftu) kiekvieno termino pagrindinis žodis (pavyzdžiui: termino „dvejetainis failas“ pagrindinis žodis – „failas“, termino „suspaudimas užveriant“ pagrindinis žodis – „suspaudimas“). Apibrėžtis formuluojama kuo glausčiau ir tiksliau. Termino straipsnyje gali būti rodomi jo ryšiai su kitais terminais, siūloma papildoma informacija. Jei terminas turi sinonimų, jie rašomi pagrindinio termino straipsnio sinonimų lauke, pavyzdžiui, „begalinis ciklas“ ir „amžinasis ciklas“. Pagrindinio termino sinonimai taip pat pateikiami atskirais nuorodiniais straipsniais (pagal bendrą žodyno straipsnių išdėstymo tvarką). Homoniminiai terminai pateikiami atskirais straipsniais.
Į žodyną įtraukta ir neteiktinų terminų (dažnesnių vartosenoje). Jie žymimi sutrumpinimu „ntk.“. Po sutrumpinimo „Žr.“ pateikiama nuoroda į norminio termino straipsnį.
Žodyne vartojami sutrumpinimai ir nuorodos:
    palygink – palygink su kitu pateiktu terminu (yra panašumų);
    dar žr. – dar žiūrėk susijusį terminą;
    žr. – žiūrėk nurodytą geresnį terminą;
    trumpoji forma – pateikiama nuoroda į termino trumpąją formą;
    ? – pateikiama nuoroda iš termino trumposios formos į visą terminą;
    ntk. – neteiktinas terminas.
Aiškinamajame kompiuterijos terminš žodyne pateikiama daugiau kaip 5000 terminų. Buvo siekiama, kad tai būtų specialistų pripažinti (Informatikos terminijos komisijos apsvarstyti) ir kalbininkų terminologų teigiamai įvertinti terminai.
Žodynas parengtas pagal projektą „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“, kuris 2012-04-01–2014-09-30 buvo vykdomas pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-12-K).
Autoriai: Valentina Dagienė, Tatjana Jevsikova.
Žodyno pagalbininkai: Gintautas Grigas, Audra Ivanauskienė, Antanas Smetona, Rimantas Žakauskas.
ISBN:
978-9986-680-51-2
Terminų skaičius:
5182
 
Kalba
lietuvių
Autoriai
V. Dagienė,
T. Jevsikova,
G. Grigas
Publikavimo informacija
Data
2015
Vieta
Vilnius

Atsisiųsti žodyno bibliografiją RDF formatu