Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Ištekliai

Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Ieškoti žodyno žodžių
Aprašymas
Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodyne (sutrumpintai ALKŽ) pateikiami kompiuterijos ir informatikos terminai ir leksiniai vienetai, kuriuos dažniausiai galima išvysti kompiuterio ekrane ir įvairiose programose (programų meniu elementų bei mygtukų pavadinimai, dialogo langų pranešimuose, programų žinynuose ir kitur vartojami įrankių ir veiksmų pavadinimai).
Šis žodynas skiriamas programinės įrangos lokalizuotojams ir darbo kompiuteriu tekstų vertėjams iš anglų kalbos.
Žodyno duomenys buvo renkami ir iš jau išleistų (ir kalbininkų teigiamai įvertintų) žodynų, ir iš įvairių lokalizuotų (sulietuvintų) programinės įrangos paketų, taip pat ir iš bendrovės „Microsoft“ terminų bazių.
Į žodyną pateko ir naujų lietuviškų terminų, kuriuos kurti skatina sparti programinės įrangos lokalizavimo plėtra. Pateikiama ir santrumpų, nes neretai programos lokalizuotojas ar vartotojas gali nežinoti, ką reiškia viena ar kita santrumpa, kad ir kaip gerai ji būtų žinoma kompiuterijos specialistams.
Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynas buvo rengiamas remiantis bendraisiais terminologijos principais ir terminų norminimo kriterijais, taip pat vadovaujantis bendraisiais terminų žodynų sudarymo reikalavimais (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. rekomendaciją Nr. R-4 „Dėl Terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų“, internetinė nuoroda http://www.vlkk.lt/lit/99837 ).
Šio žodyno straipsniai susideda iš dviejų dalių: leksinio vieneto anglų kalba ir jo atitikmens lietuvių kalba. Jei angliškas leksinis vienetas turi daugiau negu vieną reikšmę, kitas reikšmes nusakantys lietuviški žodžiai pateikiami atskirose eilutėse.
Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodyno rengimo pradžia laikytinas prieš du dešimtmečius pradėtas rengti aiškinamasis 700 dažniausiai vartojamų terminų žodynėlis (V. Dagys, A. Klupšaitė, A. Žandaris. Informatika ir kompiuterių įranga: Aiškinamasis anglų–lietuvių kalbų žodynėlis. Vilnius, „Baltic Amadeus“, 1995, 100 p.). ALKŽ pagrindą sudaro kartu su Enciklopedinio kompiuterijos žodyno pirmuoju (2005 m.) ir antruoju (2008 m.) leidimais publikuotas Anglų–lietuvių kalbų terminų žodynas (7000 leksinių vienetų).
Dabar ALKŽ sudaro apie 19 tūkst. kompiuterijos terminų ir kitų leksinių vienetų įrašų, jame yra per 16 tūkst. unikalių angliškų leksinių vienetų.
Žodynas parengtas pagal projektą „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“, kuris 2012-04-01–2014-09-30 buvo vykdomas pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-12-K).
Autoriai: Valentina Dagienė, Viktoras Dagys, Tatjana Jevsikova, Gintautas Grigas.
Pagalbininkai: Audra Ivanauskienė, Eglė Jasutė, Ieva Jonaitytė, Antanas Smetona, Gabrielė Stupurienė, Rimantas Žakauskas.
ISBN:
978-9986-680-53-6
Terminų skaičius:
16227
Kalba
lietuvių
Autoriai
V. Dagys,
V. Dagienė,
T. Jevsikova,
G. Grigas
Publikavimo informacija
Data
2015
Vieta
Vilnius
Atsisiųsti žodyną RDF formatu
Atsisiųsti žodyno bibliografiją RDF formatu