Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Ištekliai

Kompiuterijos frazynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Ieškoti žodyno žodžių
Aprašymas
Visuotinai paplitusias kompiuterių programas kuria tarptautinės bendrovės. Programų sąsajose vartojama nemažai anglų kalbos žodžių ir jų junginių, kurių vertimas į lietuvių kalbą būna savitas. Tai specifinės anglų kalbos konstrukcijos, metaforos, kompiuterijos specialistų žargonas, daugiareikšmiai žodžiai, kompiuterijoje vartojami kuria nors rečiau žinoma reikšme, įvairūs žodžiai ar jų junginiai, tam tikrame kontekste įgyjantys specifines reikšmes, kurių paprastai nebūna bendruosiuose anglų kalbos žodynuose. Neretai žodžiai paimami iš įvairių anglų kalbos atmainų, ypač jų daug iš amerikiečių anglų kalbos. Todėl buvo sumanyta rengti dvikalbį (anglų–lietuvių kalbų) kompiuterijos frazių žodynėlį.
Rengiant Kompiuterijos frazyną į jį buvo įtraukiami dažniausi kompiuterinės leksikos žodžių junginiai, rodomi kompiuterio ekrane, kitaip tariant, frazės, paimtos iš kompiuterių programų sąsajų.
Kiekvienos frazės aprašas susideda iš dviejų dalių: angliškos ir lietuviškos. Lietuviškoje dalyje gali būti pateikti keli sinonimiški angliškos frazės vertimai. Jeigu tos pačios angliškos frazės lietuviški atitikmenys nėra sinonimai, jie pateikiami kaip atskiros frazės, turinčios vienodas angliškas dalis.
Pateikiama ir neteiktinų, tačiau lokalizuotose programose arba literatūroje vis dar pasitaikančių vertimų. Jie žymimi santrumpa ntk. – neteiktinas.
Kartais pateikiami paaiškinimai ir kiti tekstai, neįeinantys į frazes. Išsamiau aiškinami angliški žodžiai, vadinami klaidinančiu žargonu, pavyzdžiui, anglų kalboje ultratrumposios bangos kartais žymimos santrumpa FM, nors iš tikrųjų tai yra termino frequence modulation (dažninė moduliacija) santrumpa.
Kompiuterijos frazių frazynas turėtų būti naudingas programinės įrangos gamintojams ir lokalizuotojams, verčiantiems programas į lietuvių kalbą ir adaptuojantiems jas lietuviškai kultūrinei terpei, – jiems bus lengviau sudaryti ar parinkti komandų, parinkčių, parametrų pavadinimus, versti kompiuterio pranešimus, rengti elektroninius žinynus ir kitus darbui su kompiuteriu reikalingus tekstus.
Kompiuterijos frazynas pateikiamas PDF formato dokumentu, kad skaitytojas galėtų jį parsisiųsti ir skaityti kompiuterio ekrane ar atsispausdinti.
Frazynas parengtas pagal projektą „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“, kuris 2012-04-01–2014-09-30 buvo vykdomas pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-12-K).
Autoriai: Gintautas Grigas, Sigita Pedzevičienė.
Pagalbininkai: Viktoras Dagys, Agnė Klimaitienė.
ISBN:
978-9986-680-54-3
 
Kalba
lietuvių
Autoriai
G. Grigas,
S. Pedzevičienė
Publikavimo informacija
Data
2014
Vieta
Vilnius
Atsisiųsti žodyną RDF formatu
Atsisiųsti žodyno bibliografiją RDF formatu