Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Ištekliai

LKŽ papildymų kartoteka
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Ieškoti žodyno žodžių
Aprašymas
Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno" tomų parašyta panaudojus apie 4,5 mln. kortelių. Atskirą „Lietuvių kalbos žodyno" kartotekų fondo dalį sudaro Papildymų kartoteka. Pagal apytikrius skaičiavimus, ją sudaro apie 0,7 milijono kortelių. Į ją įeina žodžiai, užrašyti jau iš spaudos išėjus atitinkamų raidžių „Lietuvių kalbos žodyno" tomams.
Pagal programą „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje" sukurtoje „Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje" šiuo metu viešai prieinama didžioji dalis šios kartotekos duomenų, t. y. A-L, P-S, T-Z raidžių žodžių užrašymai: galima rasti duomenų apie Žodyno šaltinius, žodžių rinkėjus, žodžių užrašymo vietas, pateikėjus ir kt.
Platesnės informacijos apie Lietuvių–latvių žodyną prieiga per internetą: <http://lkiis.lki.lt/papildymu-kartoteka-apie>.
 
Kalba
lietuvių
Publikavimo informacija
Data
2015
Leidėjas
Pavadinimas
Lietuvių kalbos institutas
Licencija
Pavadinimas
Kūrinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Raštijos IS nuostatuose (https://www.raštija.lt/nuostatai). Bet kokiu būdu viešai naudojant kūrinį turi būti nurodyta jo autorystė.
Atsisiųsti žodyną RDF formatu
Atsisiųsti žodyno bibliografiją RDF formatu