Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Ištekliai   /   Žodynai   /   Palyginimų žodynas

Palyginimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Ieškoti žodyno žodžių
Aprašymas
Klementina Vosylytė. Palyginimų žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, XXIV, 619 p. ISBN`978-609-411-110-5.
Knygos rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos  2006–2015 m. programos lėšų.
Platesnės informacijos apie Palyginimų žodyną prieiga per internetą: <http://lkiis.lki.lt/palyginimu-zodyno-pratarme>.
Kalba
lietuvių
Autoriai
K. Vosylytė
Publikavimo informacija
Data
2014
Leidėjas
Pavadinimas
Lietuvių kalbos institutas
Licencija
Pavadinimas
Kūrinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Raštijos IS nuostatuose (https://www.raštija.lt/nuostatai). Bet kokiu būdu viešai naudojant kūrinį turi būti nurodyta jo autorystė.
Atsisiųsti žodyną RDF formatu
Atsisiųsti žodyno bibliografiją RDF formatu