Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Ištekliai   /   Žodynai   /   Lotynų–lietuvių kalbų žodynas

Lotynų–lietuvių kalbų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Ieškoti žodyno žodžių
Aprašymas
Kazimieras Kuzavinis
Lotynų-lietuvių kalbų žodynas
Šio skaitmeninio leidinio pagrindu buvo imta knyga: Kazimieras Kuzavinis. Lotynų–lietuvių kalbų žodynas. Dictionarium Latino–Lituanicum. 2-asis patikslintas ir papildytas leidimas. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. Šiuo metu tai yra didžiausias lotynų kalbos žodynas lietuvių kalba.
Šiam skaitmeniniam leidiniui žodyną peržiūrėjo ir pastebėtas klaidas pataisė Mindaugas Strockis, Petras Skirmantas ir Marius Tverijonas.
Platesnės informacijos apie Lietuvių–latvių žodyną prieiga per internetą: <http://lkiis.lki.lt/lotynu-lietuviu-zodynas-apie>.
Kalba
lietuvių,
lotynų
Autoriai
Kazimieras Kuzavinis
Publikavimo informacija
Data
2007
Licencija
Pavadinimas
Kūrinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Raštijos IS nuostatuose (https://www.raštija.lt/nuostatai). Bet kokiu būdu viešai naudojant kūrinį turi būti nurodyta jo autorystė.
Atsisiųsti žodyną RDF formatu
Atsisiųsti žodyno bibliografiją RDF formatu