Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Ištekliai   /   Žodynai   /   Lietuvių–vokiečių žodynas

Lietuvių–vokiečių žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Ieškoti žodyno žodžių
Aprašymas
Šio skaitmeninio leidinio pagrindu imta knyga: Vilija Mačienė. Vokiečių - lietuvių, lietuvių - vokiečių kalbų žodynas. Vilnius, 2006.
Šiam skitmeniniam leidimu žodyną atnujino ir papildė Ramunė Markevičiūtė.
Platesnės informacijos apie Lietuvių–vokiečių žodyną prieiga per internetą: <http://lkiis.lki.lt/lietuviu-vokieciu-zodynas-apie>.
Kalba
lietuvių,
vokiečių
Autoriai
V. Mačienė,
R. Markevičiūtė
Publikavimo informacija
Data
2006
Licencija
Pavadinimas
Kūrinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Raštijos IS nuostatuose (https://www.raštija.lt/nuostatai). Bet kokiu būdu viešai naudojant kūrinį turi būti nurodyta jo autorystė.
Atsisiųsti žodyną RDF formatu
Atsisiųsti žodyno bibliografiją RDF formatu