Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Ištekliai   /   Žodynai   /   Lietuvių–lenkų žodynas

Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Ieškoti žodyno žodžių
Aprašymas
Šiam skaitmeniniam leidiniui buvo panaudotas anksčiau nepublikuotas Mokomasis lietuvių-lenkų kalbų žodynas, kurį 2007–2009 metais parašė Beata Piasecka (bendraautorių grupės vadovė), Irena Fedorovič, Kinga Geben, Kristina Rutkovska, Miroslav Davlevič, Regina Jakubėnas, Teresa Dalecka ir Viktorija Ušinskienė.
Šiam skaitmeniniam leidimui Mokomojo lietuvių-lenkų kalbų žodyno medžiagą Beata Piasecka išplėtojo, perredagavo ir papildė šio spausdinto žodyno medžiaga: Algis Kalėda, Barbara Kalėdienė, Marija Niedzviecka. Lietuvių-lenkų kalbų žodynas. Słownik litewsko-polski.  Vilnius, 1991.
Platesnės informacijos apie Lietuvių–lenkų žodyną prieiga per internetą: <http://lkiis.lki.lt/lietuviu-lenku-zodynas-apie>.
Kalba
lietuvių,
lenkų
Autoriai
B. Piasecka,
I. Fedorovič,
K. Geben,
K. Rutkovska,
M. Davlevič,
R. Jakubėnas,
T. Dalecka,
V. Ušinskienė
Redaktoriai
A. Kalėda,
B. Kalėdienė,
M. Niedzviecka
Publikavimo informacija
Data
1991
Vieta
Vilnius
Licencija
Pavadinimas
Kūrinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Raštijos IS nuostatuose (https://www.raštija.lt/nuostatai). Bet kokiu būdu viešai naudojant kūrinį turi būti nurodyta jo autorystė.
Atsisiųsti žodyną RDF formatu
Atsisiųsti žodyno bibliografiją RDF formatu