Detali paieška
Ryšiai
 • Turi reikšmę
  • Turi atitikmenį
 • Turi pagrindinę žodžio formą
Objektai
  Lotynų–lietuvių kalbų žodynas
  Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
  Atitikmuo
  Lietuvių kalba – ā
  Lotynų–lietuvių kalbų žodynas
  Aprašymas
  Kazimieras Kuzavinis
  Lotynų-lietuvių kalbų žodynas
  Šio skaitmeninio leidinio pagrindu buvo imta knyga: Kazimieras Kuzavinis. Lotynų–lietuvių kalbų žodynas. Dictionarium Latino–Lituanicum. 2-asis patikslintas ir papildytas leidimas. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. Šiuo metu tai yra didžiausias lotynų kalbos žodynas lietuvių kalba.
  Šiam skaitmeniniam leidiniui žodyną peržiūrėjo ir pastebėtas klaidas pataisė Mindaugas Strockis, Petras Skirmantas ir Marius Tverijonas.
  Platesnės informacijos apie Lietuvių–latvių žodyną prieiga per internetą: <http://lkiis.lki.lt/lotynu-lietuviu-zodynas-apie>.
  Kalba
  lietuvių,
  lotynų
  Autoriai
  Kazimieras Kuzavinis
  Publikavimo informacija
  Data
  2007
  Licencija
  Pavadinimas
  Kūrinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Raštijos IS nuostatuose (https://www.raštija.lt/nuostatai). Bet kokiu būdu viešai naudojant kūrinį turi būti nurodyta jo autorystė.

  Komentarai

  Komentuoti gali tik prisijungę.
  Komentarų nėra.