Detali paieška
Ryšiai
 • Turi reikšmę
  • Turi apibrėžtį
 • Turi pagrindinę žodžio formą
Objektai
  LKŽ papildymų kartoteka
  Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
  Apibrėžtis
  Kortelės numeris: 19
  Metrika
  Šaltiniai: Teisėjų knyga (Biblija; Liuterio tekstuose vadinama Valdonų knyga).
  Paveikslėlis (rodymas)

  LKŽ papildymų kartoteka
  Aprašymas
  Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno" tomų parašyta panaudojus apie 4,5 mln. kortelių. Atskirą „Lietuvių kalbos žodyno" kartotekų fondo dalį sudaro Papildymų kartoteka. Pagal apytikrius skaičiavimus, ją sudaro apie 0,7 milijono kortelių. Į ją įeina žodžiai, užrašyti jau iš spaudos išėjus atitinkamų raidžių „Lietuvių kalbos žodyno" tomams.
  Pagal programą „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje" sukurtoje „Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje" šiuo metu viešai prieinama didžioji dalis šios kartotekos duomenų, t. y. A-L, P-S, T-Z raidžių žodžių užrašymai: galima rasti duomenų apie Žodyno šaltinius, žodžių rinkėjus, žodžių užrašymo vietas, pateikėjus ir kt.
  Platesnės informacijos apie Lietuvių–latvių žodyną prieiga per internetą: <http://lkiis.lki.lt/papildymu-kartoteka-apie>.
   
  Kalba
  lietuvių
  Publikavimo informacija
  Data
  2015
  Leidėjas
  Pavadinimas
  Lietuvių kalbos institutas
  Licencija
  Pavadinimas
  Kūrinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Raštijos IS nuostatuose (https://www.raštija.lt/nuostatai). Bet kokiu būdu viešai naudojant kūrinį turi būti nurodyta jo autorystė.

  Komentarai

  Komentuoti gali tik prisijungę.
  Komentarų nėra.