Detali paieška
Ryšiai
 • Turi reikšmę
  • Turi atitikmenį
 • Turi pagrindinę žodžio formą
Objektai
  Lietuvių–vokiečių žodynas
  Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
  Atitikmuo
  Vokiečių kalba – Glásfaser
  Lietuvių–vokiečių žodynas
  Aprašymas
  Šio skaitmeninio leidinio pagrindu imta knyga: Vilija Mačienė. Vokiečių - lietuvių, lietuvių - vokiečių kalbų žodynas. Vilnius, 2006.
  Šiam skitmeniniam leidimu žodyną atnujino ir papildė Ramunė Markevičiūtė.
  Platesnės informacijos apie Lietuvių–vokiečių žodyną prieiga per internetą: <http://lkiis.lki.lt/lietuviu-vokieciu-zodynas-apie>.
  Kalba
  lietuvių,
  vokiečių
  Autoriai
  V. Mačienė,
  R. Markevičiūtė
  Publikavimo informacija
  Data
  2006
  Licencija
  Pavadinimas
  Kūrinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Raštijos IS nuostatuose (https://www.raštija.lt/nuostatai). Bet kokiu būdu viešai naudojant kūrinį turi būti nurodyta jo autorystė.

  Komentarai

  Komentuoti gali tik prisijungę.
  Komentarų nėra.