Detali paieška

Mano pasirinkimai
Čia pateikiami pagal paieškos kriterijus atrinkti ir sugrupuoti rezultatai. Vartotojai gali papildomai tikslinti paieškos rezultatus pagal kiekvieną rezultatų grupę.
 • Ištekliai
 • Autoriai
 • Leidėjai
 • Tipai
 • Kalbos
 • Ontologija
  • Turi reikšmę
   • Turi apibrėžtį
   • Turi atitikmenį
   • Turi ryšį
   • Turi statusą
  • Turi pagrindinę žodžio formą
  • Turi žodžio formą
Pasirinkus šią funkciją, Jums bus rodomi paieškos rezultatai tik iš www.raštija.lt svetainėje esančio turinio. Žodynų duomenų bazių rezultatai nebus įtraukiami.
Panašūs žodžiai
Čia pateikiami Jūsų paiešką atitinkantys panašus žodžiai iš raštija.lt išteklių.

Rasti išteklių įrašai (6)

mi̇̀nuso žénklas
Apibrėžtis
Atimties operaciją arba neigiamą skaičių žymintis ženklas.
Minuso ženklas žymimas brūkšniu, kuris turėtų būti tokio pat ilgio ir tokiame pat aukštyje kaip pliuso horizontalus brūkšnelis.
ASCII koduotėje dėl kodų stygiaus minuso ženklas buvo sutapatintas su brūkšneliu, vartojamu sudurtiniuose žodžiuose. O šis brūkšnelis yra trumpas. Tokia pat situacija išliko ir 8 bitų koduotėse. Šriftuose šis ženklas taip pat trumpas ir spaudai netinka. Todėl brūkšnelis, kurio dešimtainis kodas 45, vietoj minuso vartojamas tik programavime, o spaudoje minusas vaizduojamas ilgesniu brūkšniu, dažniausiai įprastu brūkšniu, kurio dešimtainis kodas 150.
Unikode jau yra tikras minuso ženklas. Jo kodas U+2212, o glifas yra −. Todėl unikodo tekstuose reikėtų naudoti tikrą minuso ženklą.
Atitikmuo
anglų kalba – minus
Daugiau informacijos
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
skai̇̃čiaus žénklas
Apibrėžtis
Pliuso arba minuso ženklas, parašytas prieš skaičių ir suteikiantis tam skaičiui teigiamą arba neigiamą reikšmę.
Prieš teigiamus skaičius pliuso ženklo galima nerašyti.
Atitikmuo
anglų kalba – number sign
Daugiau informacijos
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Ženklas - . Kodai: 45 (ASCII dešimtainis), U+002D.
Rašomas tarp dviejų sintaksiškai lygiaverčių žodžių.
Nesant koduotėje brūkšnio, kompiuterio klaviatūra renkamuose tekstuose vietoj jo įprasta rašyti du brūkšnelius, kad spaudinius rengiančios maketavimo programos juos galėtų vienareikšmiškai pakeisti brūkšniais.
Programavimo kalbose vartojamas vietoj minuso ženklo, nes iki unikodo tikro minuso ženklo koduotėse nebuvo.
Atitikmuo
anglų kalba – hyphen
Daugiau informacijos
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
skai̇̃tinė reikšmė̃
Apibrėžtis
Reikšmė, išreikšta skaičiumi.
Šiam tikslui netinka kartais vartojamas terminas „skaitmeninė reikšmė“, nes jis apibūdintų reikšmę, sudarytą tik iš skaitmens (ne skaičiaus), geriausiu atveju iš kelių skaitmenų, bet be kitokių ženklų (pvz., neigiamo skaičiaus minuso, trupmeninio skaičiaus kablelio).
Atitikmuo
anglų kalba – numerical value
Daugiau informacijos
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Piktograma arba valdiklis, suskleidžiantis kurį nors sąsajos elementą: aplanką, langą, polangį, sąrašą, meniu ir kt.
Vartojamas kaip bendras terminas visiems ką nors suskleidžiantiems valdikliams arba ženkliukams apibūdinti. Grafinėje sąsajoje būna įvairių formų, dažniausiai – mygtuko, pasukto trikampio, minuso, rodyklės. Tekstinėje sąsajoje aplankų suskleidiklis žymimas dviem taškais.
Priešinga sąvoka – skleidiklis.
Atitikmuo
anglų kalba – collapser
Daugiau informacijos
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Duomenų elementas, turintis kodą kurioje nors koduotėje, arba elementarus simbolis.
Gali būti rašto ženklas (trumpiau vadinamas rašmeniu) arba valdymo ženklas.
Į vieną aštuonių ir mažesnio bitų skaičiaus koduotę telpa nedaug ženklų. Todėl skirtingoms kalboms vartojamos skirtingos koduotės. Tas pats ženklas gali būti keliose koduotėse ir jose turėti skirtingus kodus. Tam, kad būtų galima vienareikšmiškai apibrėžti perkodavimo algoritmus, tarptautiniuose koduočių standartuose kiekvienam ženklui suteikiamas unikalus vardas. Buvo sudaryta tam tikra ženklų vardų sistema, iš dalies atspindinti jų savybes. Vardas sudaromas iš kelių žodžių. Pavyzdžiui, raidės varde turi būti žodis „raidė“, rašmenų sistemos (pvz., lotynų, kirilicos) pavadinimas, taip pat pasakyta, ar raidė didžioji, ar mažoji. Pavyzdžiui, raidė A visuose tarptautiniuose koduočių standartuose anglų kalba vadinama: LATIN CAPITAL LETTER A. Nacionaliniuose standartuose greta nacionalinio ženklo vardo įprasta pateikti ir tarptautiniuose standartuose vartojamą ženklo vardą anglų kalba.
Atsiradus unikodui, kurį galima laikyti viso pasaulio bendrąja koduote, vietoj žodinių ženklų vardų vis dažniau vartojami unikodo kodai. Pavyzdžiui, raidė A vienareikšmiškai identifikuojama unikodo kodu U+0041.
Vienas ženklas gali būti išreiškiamas kelių kodų seka. Pavyzdžiui, raidė Ė su dešininiu kirčio ženklu išreiškiama dviem unikodo kodais: U+0116 + U+0301.
Atitikmuo
anglų kalba – character; mark
Daugiau informacijos
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.