Detali paieška

Mano pasirinkimai
Čia pateikiami pagal paieškos kriterijus atrinkti ir sugrupuoti rezultatai. Vartotojai gali papildomai tikslinti paieškos rezultatus pagal kiekvieną rezultatų grupę.
 • Ištekliai
 • Autoriai
 • Leidėjai
 • Tipai
 • Kalbos
 • Ontologija
  • Turi reikšmę
   • Turi apibrėžtį
   • Turi atitikmenį
   • Turi ryšį
   • Turi statusą
  • Turi pagrindinę žodžio formą
  • Turi žodžio formą
Pasirinkus šią funkciją, Jums bus rodomi paieškos rezultatai tik iš www.raštija.lt svetainėje esančio turinio. Žodynų duomenų bazių rezultatai nebus įtraukiami.
Panašūs žodžiai
Čia pateikiami Jūsų paiešką atitinkantys panašus žodžiai iš raštija.lt išteklių.

Rasti išteklių įrašai (61)

Reikšmė (1)
Atitikmuo
Anglų kalba – sensibility
Reikšmė (2)
Atitikmuo
Anglų kalba – susceptibility
Daugiau informacijos
Lietuvių–anglų kalbų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Žmogaus santykių su tikrovės daiktais ir reiškiniais išgyvenimas. Jausmai, palyginti su emocijomis, yra gana pastovūs išgyvenimai. ↑ Emocijos ir ↑ afektai atspindi žmogaus santykį su kuriais nors objektais tam tikru metu ir tam tikromis aplinkybėmis, taigi jie yra situaciniai išgyvenimai, o jausmais žmogus iš aplinkos išskiria tuos reiškinius ir dalykus, kurie jam yra ypač svarbūs. Jausmais reiškiasi vienokie ar kitokie žmogaus poreikiai, jie skatina žmogų veikti, kad tuos poreikius patenkintų. Jausmai yra svarbūs žmogaus, kaip asmenybės, tobulėjimui. Nepakanka žmogui turėti idealus, žinoti elgesio normas, kad imtų jais vadovautis; tas išmanymas tik tada realiai stimuliuos veiklą, kai bus susijęs su jausmais. Žmogaus jausmai, kaip ir kiti asmenybės bruožai, yra istoriškai sąlygoti. Ontogenezėje jausmai atsiranda vėliau už emocijas, juos veikia sąmonės raida, jiems turi įtakos šeima, mokykla, menas. Jausmų objektai yra pirmiausia tie reiškiniai ir tos sąlygos, nuo kurių priklauso asmenybei reikšmingų įvykių raida. Atsiradę kaip emocinio patyrimo apibendrinimo rezultatas, susiformavę jausmai tampa žmogaus emocijų pamatu, nuo jų priklauso situacinių emocijų dinamika ir turinys: pavyzdžiui, meilės jausmas pagal tai, kokios yra aplinkybės, gali sukelti nerimą, sielvartą (išsiskyrus), džiaugsmą (susitikus), pyktį (kai mylimas žmogus apvilia) ir pan. Tokios situacinės emocijos kiek pakeičia jausmų turinį pagal susidariusias aplinkybes ir, skatindamos tam tikrus veiksmus, padeda plėtoti jausmų sukeltą veiklą. Kartais jausmai ir su jais susijusios emocijos gali būti prieštaringi, t. y. reikšti prieštaringą santykį su jų objektu ( ↑ Ambivalencija ). Asmenybei vystantis, susidaro hierarchiška jausmų sistema - joje vieni jausmai vyrauja, kiti yra potencialūs, nerealizuoti. Vyraujančių jausmų turinys lemia asmenybės kryptingumą. Jausmai dažniausiai klasifikuojami pagal veiklos, kurioje jie reiškiasi, sritis. Doroviniai jausmai rodo žmogaus santykį su visuomene, žmonių grupėmis, valstybe, pavieniais žmonėmis, pačiu savimi. Pažintinių, arba intelektinių, jausmų objektas - tiek žinių įgijimo procesas, tiek jo rezultatas. Svarbią vietą užima praktiniai jausmai, susiję su veikla (darbu, mokymusi, sportu). Estetiniai jausmai yra pagrįsti sąmoningu ar nesąmoningu sugebėjimu suvokti aplinkos reiškinius ir meno kūrinius grožio aspektu. Pažintiniai, praktiniai, estetiniai jausmai yra susiję su doroviniais. Pagal tai, kiek yra apibendrintas jausmų dalykinis turinys, jausmai skirstomi į konkrečiuosius (pavyzdžiui, jausmai vaikui, meno kūriniui), apibendrintuosius (jausmai vaikams apskritai, muzikai) ir abstrakčiuosius (teisingumo, tragiškumo jausmai). Jausmai labai įvairūs, be to, jie per istorijos raidą kinta, todėl išsamios jausmų klasifikacijos nėra.
Atitikmuo
rusų kalba – чувства
Atitikmuo
anglų kalba – feelings
Daugiau informacijos
Psichologijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Anglų kalba – heartstrings
Daugiau informacijos
Lietuvių–anglų kalbų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
nuoširdžiausi jausmai
Atitikmuo
Anglų kalba – heartstrings
Daugiau informacijos
Lietuvių–anglų kalbų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Kad patinkančio žmogaus jausmai neatvėstų
Apibrėžtis
Redaguotas tekstas: Patinkamas asmuo kad neatšaltų, reikia ji prisimylėti.
Originalus tekstas: Patikamas asmuo, kad neatšaltų, reikia ji prisimylėti.
Užrašymo laikas: 1938
Signatūra: LTR 1483 (221)
Signatūros iliustracija:
Pateikėjas: Marijona Šileikienė
Fiksuotojas: Pranas Šileikis
Vieta: Čepeliškės (k.), Salako sen., Zarasų r. sav., Utenos apskr.
Mokslinė klasifikacija: Santykiai Tarp Žmonių
Mokslinė klasifikacija: Tikėjimai
Daugiau informacijos
Liaudies tikėjimų kartoteka
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Iliustracinis pavyzdys
Prieštaringi jausmai, tvirtinimai
Daugiau informacijos
Sinonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Žodžio forma
~a
~ai
~ùmas
Iliustracinis pavyzdys
~os tautos, kalbos. ~i jausmai.
Daugiau informacijos
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lietuvių kalba – giliausi jausmai; nuoširdžiausi jausmai
Daugiau informacijos
Anglų–lietuvių kalbų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
nevisiškai įsisąmonintos būsenos, mintys, jausmai, veikiantys sąmonę ir elgesį
Iliustracinis pavyzdys
Iš ~ės iškildavo įvairių minčių
Daugiau informacijos
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Reikšmė (1)
Apibrėžtis
maistas (ppr. gyvūnų), pašaras, lesalas
Iliustracinis pavyzdys
Paukštis neša ~ą savo vaikams. Paršai gerai ~ą ima (ėda).
Reikšmė (2)
Apibrėžtis
nauji įspūdžiai, patyrimai, jausmai
Iliustracinis pavyzdys
Dvasios p.
Daugiau informacijos
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.