Detali paieška

Mano pasirinkimai
Čia pateikiami pagal paieškos kriterijus atrinkti ir sugrupuoti rezultatai. Vartotojai gali papildomai tikslinti paieškos rezultatus pagal kiekvieną rezultatų grupę.
 • Ištekliai
 • Autoriai
 • Leidėjai
 • Tipai
 • Kalbos
 • Ontologija
  • Turi reikšmę
   • Turi apibrėžtį
   • Turi atitikmenį
   • Turi ryšį
   • Turi statusą
  • Turi pagrindinę žodžio formą
  • Turi žodžio formą
Pasirinkus šią funkciją, Jums bus rodomi paieškos rezultatai tik iš www.raštija.lt svetainėje esančio turinio. Žodynų duomenų bazių rezultatai nebus įtraukiami.

Rasti išteklių įrašai (4243)

Apibrėžtis
turimo daikto atsisakyti sviedžiant
pasiim̃ti
nutvėrus pasisavinti ką
Aptikęs šviežią asilo žandikaulį, pasilenkė ir pasiėmė jį. Pabaigęs kalbėti, jis metė šalin žandikaulį ŠR.
Kada nors pasiimsi, ką dabar pameti rš.
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
viena iš dviejų Dekarto koordinačių, dažniausiai žymima raide x
ordinãtė
viena iš dviejų Dekarto koordinačių, dažniausiai žymima raide y
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Žodžio forma
absoliutùs
Apibrėžtis
kuris apima visus atvejus
reliatyvùs, santykìnis
kuris priklauso nuo kokių nors atvejų
Pabrėžtina, kad nei absoliutinis, nei santykinis tono aukštis, vadinamasis muzikinis raktas, lietuvių kalbos priegaidei neturi jokios reikšmės Sal.
Priešybių vienybė yra santykinė, laikina, priešybių kova – absoliuti rš.
Absoliutus ir santykinis nuskurdimas rš.
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
dėkingumui reikšti
išgraũš, išlùpk
nedėkingumui reikšti
Tam ačiū, katras veda, tam išgrauš, katras žada PPr.
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
asmuo, siunčiantis laišką, telegramą ir kt., siuntėjas
adresãtas
asmuo, kuriam siunčiamas laiškas, telegrama ir kt., gavėjas
Be šventos pagarbos [Dievui], adresantui rūpėjo, kad religinė mintis būtų prieinama adresatui rš.
Bendri struktūriniai eilių garsinės išraiškos bruožai daugiau ar mažiau pastovūs, ir tai leidžia palaikyti atitinkamą ryšį tarp adresanto ir adresato rš.
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
specialistas, teikiantis juridinę pagalbą, teisme ginantis kaltinamąjį
prokuròras
specialistas, prižiūrintis įstatymų vykdymą, teisme kaltinantis įtariamąjį
Prokuroro vaidmenį gyvenime atlieka šėtonas, jis mus kaltina. O Jėzus mus užtaria, jis – mūsų advokatas rš.
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
didelis kokio nors aktyvumo pasireiškimas
deprèsija
bet kokio aktyvumo nuslopinimas
Padidėjusi agresija atsisuka prieš patį žmogų savo išvirkščiąja puse – depresija. Tuo paaiškinamas didžiulis savižudybių skaičius rš.
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
būsimosios kartos, palikuoniai
prótėviai
gyvenančios kartos
Mūsų protėviai gyveno rojuj, mūsų ainiai vėl jame gyvens Mčr.
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
kas aiškiai kalba
murmùlis
kas neaiškiai kalba
Vienas vaikas aiškiakalbis, kitas murmulis Grž.
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Reikšmė (1)
Apibrėžtis
1 kuris gerai peregimas, be debesų
miglótas, neáiškus
kuris apsitraukęs migla, ūkanotas 2 kuris lengvai suvokiamas, suprantamas
miglótas, neáiškus
kuris sunkiai suvokiamas, ne visai suprantamai išdėstytas
Reikšmė (2)
Apibrėžtis
kuris veikia ar vyksta viešai ir skaidriai
slãptas, slapùs
kuris veikia uždarai, paslapčiomis
Pirmasis aiškus ir regimas atėjimas ant to pasaulio... Antras slapus Dk.
Daugiau informacijos
Antonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.