Detali paieška

Mano pasirinkimai
Čia pateikiami pagal paieškos kriterijus atrinkti ir sugrupuoti rezultatai. Vartotojai gali papildomai tikslinti paieškos rezultatus pagal kiekvieną rezultatų grupę.
 • Ištekliai
 • Autoriai
 • Leidėjai
 • Tipai
 • Kalbos
 • Ontologija
  • Turi reikšmę
   • Turi apibrėžtį
   • Turi atitikmenį
   • Turi ryšį
   • Turi statusą
  • Turi pagrindinę žodžio formą
  • Turi žodžio formą
Pasirinkus šią funkciją, Jums bus rodomi paieškos rezultatai tik iš www.raštija.lt svetainėje esančio turinio. Žodynų duomenų bazių rezultatai nebus įtraukiami.

Rasti išteklių įrašai (3310)

Apibrėžtis

nė̃ ã nė̃ bė̃ visai nieko: Nė a nė bė nežinau. Krš.
nuo ã ikì z viskas, ištisai: Jis išmoko nuo a lig z. rš.
nuo ã ikì zèt viskas, ištisai: Visa tuomet nusakyčiau nuo a lig zet. Pt. Mums svetimo nereik, kultūros būvis pažįstamas mums nuo a ik zet. Mač-Kėk.
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis

ãčiū už abazė̃lį pajuokiamas neprašytas patarimas: Ačiū už abazėlį, rogutes pats turiu. Gs.
dė̃kui už abazė̃lį pajuokiamas neprašytas patarimas: Dėkui už abazėlį – apsieisiu be patarimų. KrvP. Dėkui, dėde, už abazėlį – pasivėžinau!. KrvP.
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis

neĩ abėcė̃ nieko (nemoka): Jis nei abėcė nemoka. Trg.
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis

ant ãbejo bet kaip, prastai: Koks ten iš jo meistras, dirba ant abejo: pasiseks – gerai, sugrius – išeis niekais. Lnkv.
su ãbeju pusėtinai, gana gerai: Padaro jis bet ką dar su abeju. Rm.
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis

abrãko žėbė́ti žaisti tokį žaidimą: Vaikai, einam abrako žėbėti. Ds.
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Žodžio forma
Abramas
Apibrėžtis

Abraõmo alùs padarýtas miręs: Ant kitų metų, jeigu Abraomo alus nebus padarytas, tai tą pragarą peržegnosiu amžinai (išsikelsiu kitur). LzP.
į Abraõmą keliáuti mirti: Pakanka, kad koks jaunas vyrukas pasipainiotų, ir jau šeimyninis gyvenimas sugriautas, o senis kokia dešimčia metų keliauja anksčiau į Abraomą. Šein.
į Abraõmą važiúoti mirti: Greit visi į Abraomą važiuosme. Rš.
pas Abraõmą atsidùrti mirti: Per tuos mėnesius 1000 iš tos komandos buvo jau atsidūręs pas Abraomą. Sruog.
pas Abraõmą iškeliáuti mirti: Bus lengviau iškeliaut pas Abraomą. Avyž.
pas Abraõmą išvažiúoti mirti: Visi kiti išvažiavo pas Abraomą, mes palikom dvi. Krš.
pas Abraõmą išvỹkti mirti: Kad jo paskum ieškotų, klausinėtų, dejuotų, ar tik senis pas Abraomą neišvyko. Cvir.
pas Abraõmą keliáuti mirti: Niekam daugiau nebeskolinsiu, nebežiruosiu ir gyvensiu kiekvieną valandą pasiruošęs keliauti pas Abraomą. Vien.
pas Abraõmą nukeliáuti mirti: Bėgančius kadrus komentavo pakimusiu balsu kiekvieną nušautąjį herojų palydėdamas šauksmu: „Ir nukeliavo pas Abraomą". Trein.
pas Abraõmą nuvarýti numarinti: Ir dabar norėjo dar mane nuvaryt pas Abraomą. Žeml.
pas Abrãmą nuvažiúoti mirti: Tas žmogus jau pas Abramą nuvažiavo. Čb.
pas Abraõmą pasių̃sti numarinti: Damulienė įsiutusi už tokį vyro ponavojimą, užleidusi sukatas ir pasiuntusi jį pas Abraomą. Balt.
pas Abraõmą važiúoti mirti: Šiąnakt pamiegojau... atrodo, kad gal aš dar patrauksiu, dar nevažiuosiu pas Abraomą. Paukš. Jau tuoj ir man reikės važiuot pas Abraomą. Pš.
alų gerti pas Abraomą žr alus
avelių ganyti pas Abraomą nuėjo žr avelė
midų gerti pas Abraomą žr midus
pusdienius valgyti pas Abraomą žr pusdieniai
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis

tamè abrináityje bū́ti protingai šnekėti: Kažin ar ana bėr tame abrinaity. Ms.
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis

iš tõ ãbrino trū́kti neturėti proto: Biškį trūksta iš to abrino. Šts.
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis

nepìlnas abrinė̃lis kuris menko proto: Ką gi padarysi, kadgi jai abrinėlis nepilnas. Šaukštu proto neprisemsi. rš. Nepilnas tau abrinėlis... Daugiau nieko!. rš.
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Žodžio forma
abi
Apibrėžtis

abì valì daryk kaip tinkamas, visaip: Katraip reikia pasielgti? – Abi vali. Jabl. Abi vali – ir šiaip ir taip, ir barė, ir nebarė už raudoną skepetą, o už juodą barė. J.
abù labù vienodi (turintys tų pačių, ppr. neigiamų ypatybių): Abu labu dygiu, kaip dagis su usnia. Pln. Abu labu tokiu: vienas sukumpęs, antras susilenkęs. Kl. Puodas katilą vainoja, abu labu tokiu. Dauk. Abi labi begėdi, veltėdi. Valanč. Tas ir sako: ir tu, ir tavo advokatas – abu labu. LzP. Vienas kitą peikia – abu labu tokie. Grž.
Daugiau informacijos
Frazeologijos žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.