Detali paieška

Mano pasirinkimai
Čia pateikiami pagal paieškos kriterijus atrinkti ir sugrupuoti rezultatai. Vartotojai gali papildomai tikslinti paieškos rezultatus pagal kiekvieną rezultatų grupę.
 • Ištekliai
 • Autoriai
 • Leidėjai
 • Tipai
 • Kalbos
 • Ontologija
  • Turi reikšmę
   • Turi apibrėžtį
   • Turi atitikmenį
   • Turi ryšį
   • Turi statusą
  • Turi pagrindinę žodžio formą
  • Turi žodžio formą
Pasirinkus šią funkciją, Jums bus rodomi paieškos rezultatai tik iš www.raštija.lt svetainėje esančio turinio. Žodynų duomenų bazių rezultatai nebus įtraukiami.

Rasti išteklių įrašai (21024)

Reikšmė (1)
Atitikmuo
Lenkų kalba – alfabet
Iliustracinis pavyzdys (1)
lotýniška a.
Iliustracinis pavyzdys (2)
rašýti ~lės tvarkà
Iliustracinis pavyzdys (3)
naudótis Mòrzės ~lè
Iliustracinis pavyzdys (4)
lietùviškoje ~lėje yrà 32 raĩdės
Reikšmė (2)
Atitikmuo
Lenkų kalba – abecadło
Iliustracinis pavyzdys
ABC; el̃gesio a.
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lenkų kalba – alfabetyczny
Iliustracinis pavyzdys (1)
~ne tvarkà
Iliustracinis pavyzdys (2)
~nė rodỹklė
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lenkų kalba – oboje
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lenkų kalba – obojętnie
Iliustracinis pavyzdys (1)
a. praeĩti prõ šãlį
Iliustracinis pavyzdys (2)
a. žiūrė́ti į̇̃ polìtiką
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lenkų kalba – obojętny
Iliustracinis pavyzdys (1)
a. žvil̃gsnis
Iliustracinis pavyzdys (2)
jìs a. vaikáms
Iliustracinis pavyzdys (3)
viskám a.
Iliustracinis pavyzdys (4)
jis a. sàvo ìšvaizdai
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lenkų kalba – obojętność
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lenkų kalba – wątpliwość
Iliustracinis pavyzdys (1)
turė́ti ~nių (dė̃l kõ nórs)
Iliustracinis pavyzdys (2)
dė̃l tõ nekỹla jokių̃ ~nių
Iliustracinis pavyzdys (3)
(ką̃ nórs) kankìna dìdelės ~nės
Iliustracinis pavyzdys (4)
(ką̃ nórs) apnìko ~nės
Iliustracinis pavyzdys (5)
išsklaidýti visàs ~nès
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lenkų kalba – wątpić
Iliustracinis pavyzdys (1)
a. jõ pažadaĩs
Iliustracinis pavyzdys (2)
jiẽ ~ójo jõs sąžiningumù
Iliustracinis pavyzdys (3)
suabejójau pats savimì
Iliustracinis pavyzdys (4)
suabejójau, ar̃ iš tõ kas išeĩs
Iliustracinis pavyzdys (5)
jis neabejójo, kad vìskas bus geraĩ
Iliustracinis pavyzdys (6)
neabejóju, kad padareĩ vìską, ką̃ galė́jai
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lenkų kalba – wątpliwie
Iliustracinis pavyzdys (1)
tu pãsakoji neabejótinai geraĩ
Iliustracinis pavyzdys (2)
taĩ kíek a. skam̃ba
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Atitikmuo
Lenkų kalba – wątpliwy
Iliustracinis pavyzdys (1)
a. malonùmas
Iliustracinis pavyzdys (2)
~nos kokýbės prẽkė
Iliustracinis pavyzdys (3)
jõ reputãcija ~na
Iliustracinis pavyzdys (4)
~ni reikalaĩ
Iliustracinis pavyzdys (5)
~na, ar̃ jis ateĩs
Daugiau informacijos
Lietuvių–lenkų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.