Detali paieška

Mano pasirinkimai
Čia pateikiami pagal paieškos kriterijus atrinkti ir sugrupuoti rezultatai. Vartotojai gali papildomai tikslinti paieškos rezultatus pagal kiekvieną rezultatų grupę.
 • Ištekliai
 • Autoriai
 • Leidėjai
 • Tipai
 • Kalbos
 • Ontologija
  • Turi reikšmę
   • Turi apibrėžtį
   • Turi atitikmenį
   • Turi ryšį
   • Turi statusą
  • Turi pagrindinę žodžio formą
  • Turi žodžio formą
Pasirinkus šią funkciją, Jums bus rodomi paieškos rezultatai tik iš www.raštija.lt svetainėje esančio turinio. Žodynų duomenų bazių rezultatai nebus įtraukiami.

Rasti išteklių įrašai (1026)

21 cm rãdijo spinduliãvimas
Apibrėžtis
Tarpžvaigždinio neutralaus atominio vandenilio radijo spinduliavimas, kurio bangos ilgis 21,1 cm (dažnis 1420,4 MHz). Jį sukelia vandenilio atomo energinės būsenos savaiminis pokytis dėl atomo branduolio ir elektrono sukinių sąveikos. Šio spinduliavimo tyrimai padėjo patikslinti galaktikų (ir Galaktikos) sandarą ir sukimąsi, tarpžvaigždinės medžiagos pasiskirstymą ir judėjimą.
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Telūrinių deguonies molekulių linijų absorbcijos juosta ties 762 nm bangos ilgiu. Matoma Saulės ir kt. šviesulių spektruose.
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Baltos, karštos (fotosferos Ti{e}i{f}≈ 8–10 tūkst. K) A spektr. klasės žvaigždės. Spektro stiprios vandenilio, šiek tiek silpnesnės kai kurių jonizuotų metalų absorbcijos linijos. A0 spektr. klasės žvaigždžių spalvos rodiklis UBV sistemoje lygus 0. Žinomiausios A žvaigždės – Sirijus, Vega, Altayras.
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Regimasis šviesulio, pvz., žvaigždės, poslinkis dangaus sferoje dėl stebėtojo ir šviesulio judėjimo vienas kito atžvilgiu. Parinę aberaciją (ji labai maža) sukelia Žemės sukimasis apie ašį, metinę – Žemės skriejimas aplink Saulę, šimtmetinę – Saulės sistemos skriejimas aplink Galaktikos centrą. Didžiausias metinės aberacijos kampas lygus 20,496″; iš Žemės atrodo, kad žvaigždė dangaus sferoje slenka elipse, kurios didysis pusašis lygus 20,496″. Metinę aberaciją 1728 atrado Dž. Bradlis.
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Kosm. kūno, pvz., meteoroido, skriejančio Žemės ar kitos planetos atmosferoje, paviršiaus irimas dėl lydymosi, garavimo arba sublimacijos.
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
absoliùtinis rỹškis
Apibrėžtis
Saulės sistemos kūno, paprastai asteroido, kurio nuotolis nuo Saulės ir Žemės lygus 1 av, regimasis ryškis.
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
absoliùtinis rỹškis
Apibrėžtis
Šviesulio regimasis ryškis, kurį jis turėtų, jei būtų 10 pc nuotoliu nuo stebėtojo ir nebūtų šviesos ekstinkcijos. Priklauso nuo šviesos bangos ilgio. Saulės abs. ryškis žaliojoje spektro srityje lygus 4,79.
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
0,46 ryškio B3 spektr. klasės pagr. sekos žvaigždė. Nuotolis nuo Saulės ~125 šm
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Asteroidas Nr. 588; vienas Trojėnų. Skrieja aplink Saulę 60° prieš Jupiterį. Orbitos elementai: a=5,2 av, e=0,15, i=10,3°, P=11,98 m. Tai pirmasis Trojėnų, kurį 1906 atrado M. Volfas.
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Akmeninis meteoritas be chondrų.
Daugiau informacijos
Astronomijos enciklopedinis žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.