Detali paieška

Mano pasirinkimai
Čia pateikiami pagal paieškos kriterijus atrinkti ir sugrupuoti rezultatai. Vartotojai gali papildomai tikslinti paieškos rezultatus pagal kiekvieną rezultatų grupę.
 • Ištekliai
 • Autoriai
 • Leidėjai
 • Tipai
 • Kalbos
 • Ontologija
  • Turi reikšmę
   • Turi apibrėžtį
   • Turi atitikmenį
   • Turi ryšį
   • Turi statusą
  • Turi pagrindinę žodžio formą
  • Turi žodžio formą
Pasirinkus šią funkciją, Jums bus rodomi paieškos rezultatai tik iš www.raštija.lt svetainėje esančio turinio. Žodynų duomenų bazių rezultatai nebus įtraukiami.

Rasti išteklių įrašai (1517)

abė̃cėlinė dalỹkų rodỹklė
Apibrėžtis
Dalykų rodyklė, kurioje pagal abėcėlę išdėstyti dokumente minimi dalykai su nuorodomis, kurioje dokumento vietoje jie yra.
Atitikmuo
rusų kalba – алфавитно-предметный указатель
Atitikmuo
anglų kalba – alphabetical subject index
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
abėcė̃linė indeksãcija
Termino / žodžio statusas
neteiktinas
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
abėcė̃linė-skaitmeni̇̀nė indeksãcija
Termino / žodžio statusas
neteiktinas
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
abėcė̃liniai-skaitmeni̇̀niai dúomenys
Termino / žodžio statusas
neteiktinas
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
abėcė̃linis katalògas
Apibrėžtis
Katalogas, kuriame dokumentų bibliografiniai aprašai išdėstyti pagal autorius arba antraštes abėcėline tvarka.
Atitikmuo
rusų kalba – алфавитный каталог
Atitikmuo
anglų kalba – alphabetical catalog
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
abėcė̃linis kòdas
Termino / žodžio statusas
neteiktinas
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
abėcė̃linis tezáuras
Apibrėžtis
Tezauras, kuriame visi deskriptoriai ir reikšminiai žodžiai išdėstyti pagal abėcėlę.
Atitikmuo
rusų kalba – алфавитный тезаурус
Atitikmuo
anglų kalba – alphabetical thesaurus
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
abėcė̃linis-skaitmeni̇̀nis kòdas
Termino / žodžio statusas
neteiktinas
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Pats dokumentas, suteikiantis tokią teisę .
Atitikmuo
rusų kalba – абонемент
Atitikmuo
anglų kalba – loan system; lending system
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Apibrėžtis
Teisė tam tikrą laiką naudotis dokumentais, informacinėmis paslaugomis ir pan. .
Atitikmuo
rusų kalba – абонемент
Atitikmuo
anglų kalba – loan system; lending system
Daugiau informacijos
Informacijos terminų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.