viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai

termino šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 5-190)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos, taip pat pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos į valstybės, savivaldybės iždo ar kito viešojo sektoriaus subjekto sąskaitas viešojo sektoriaus subjekto vardu ir išmokos iš valstybės, savivaldybės iždo sąskaitų viešojo sektoriaus subjekto vardu.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 5-190)
angliškas terminas: 
cash flows of a public sector entity

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius