viešojo sektoriaus subjekto nematerialusis turtas

termino šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-495 „Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 2-92)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Materialios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-495 „Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 2-92)
angliškas terminas: 
intangible assets of a public sector entity

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius