viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis materialusis turtas

termino šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d įsakymas Nr. 1K-466 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 1-44)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą). Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms ir transporto priemonėms.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d įsakymas Nr. 1K-466 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 1-44)
angliškas terminas: 
non-current tangible assets of a public sector entity; tangible fixed assets of a public sector entity

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius