valstybės socialinės apsaugos fondas

termino šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1K-224 „Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 1K-219 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 9-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 85-4472)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Išteklių fondas, kuriame kaupiamos turto ir įsipareigojimų, susijusių su socialinėmis įmokomis ir išmokomis, sumos ir kitos sumos, susijusios su valstybės socialinės apsaugos fondo administravimo įstaigos vykdomomis funkcijomis, kurios jai perduotos teisės aktais.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1K-224 „Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 1K-219 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 9-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 85-4472)
angliškas terminas: 
state social security fund

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius