svyravimų riba (koregavimas pagal rinką)

termino šaltinis: 
2011 m. rugsėjo 20 d. Europos centrinio banko gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14)
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Eurosistema reikalauja, kad nuolat būtų palaikoma tam tikra likvidumo didinimo grįžtamuosius sandorius užtikrinančio turto rinkos vertė. Tai reiškia, kad, reguliariai matuojamai prievolę užtikrinančio turto vertei nukritus žemiau tam tikros ribos, NCB pareikalaus, kad kita sandorio šalis pateiktų papildomo turto arba pinigų (įvykdytų įkaito vertės išlaikymo prievolę). Panašiai, jeigu prievolę užtikrinančio turto rinkos vertė po jo perkainojimo viršytų tam tikrą ribą, kita sandorio šalis gali susigrąžinti turto (arba pinigų) perteklių.
apibrėžties šaltinis: 
2011 m. rugsėjo 20 d. Europos centrinio banko gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14)
angliškas terminas: 
variation margin (marking to market)

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius