savikainos metodas

termino šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1K-433 ,,Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 15-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5726)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Apskaitos metodas, pagal kurį investicijos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Pagal savikainos metodą veiklos rezultatų ataskaitoje rodomi tik tie dividendai ar kitos tiesioginės išmokos, kurie gaunami paskirsčius subjekto, į kurį buvo investuota, nepaskirstytą grynąjį pelną.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1K-433 ,,Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 15-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5726)
angliškas terminas: 
cost method; cost model

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius