reitinguotoji pakeista vertybiniais popieriais pozicija

termino šaltinis: 
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Pakeista vertybiniais popieriais pozicija, kurios kredito rizika yra reitinguota pagal pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos nustatytus reikalavimus.
apibrėžties šaltinis: 
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442)
angliškas terminas: 
rated position
pastabos: 
Pastabos LR terminų banke: 1. Nurodytame teisės akte vartojamas terminas „reitinguotoji pozicija“ keistinas terminu „reitinguotoji pakeista vertybiniais popieriais pozicija“. 2. Nurodytame teisės akte teikiama apibrėžtis šiame straipsnyje redaguota.

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius