reguliuojamų paslaugųir (ar) prodùktų kapitalo kaštai

termino šaltinis: 
LRTB; 2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1026 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Įmonės ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo kaštų ir investicijų grąžos suma, išskyrus ilgalaikio materialiojo turto kaštus, kurie nėra būtini nei galutinėms paslaugoms teikti ir (ar) produktams tiekti ir (arba) reguliuojamų kainų paslaugų ir (ar) produktų vertei kurti, nei verslui palaikyti, t. y. reguliuojamos veiklos nepertraukiamumui, saugumui, stabilumui užtikrinti.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; 2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1026 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius