kompetentinga institucija

termino šaltinis: 
2015 m. spalio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-161 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Pagal nacionalinę teisę oficialiai pripažinta viešojo sektoriaus institucija arba įstaiga, kuri yra įgaliota pagal nacionalinę teisę prižiūrėti įstaigas ir priklauso atitinkamoje valstybėje narėje veikiančiai priežiūros sistemai. Kompetentinga institucija taip pat laikomas ECB, kai vykdo jam pavestus uždavinius pagal 2013 m. spalio 15 d. Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL 2013 L 287, p. 63).
apibrėžties šaltinis: 
2015 m. spalio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-161 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
angliškas terminas: 
competent authority

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius