kolektỹvinio investãvimo į pérleidžiamuosius vertỹbinius põpierius subjèktų reikalãvimus atitiñkančios pàdengtosios obligãcijos

termino santrumpa: 
KIPVPS reikalavimus atitinkančios padengtosios obligacijos
termino šaltinis: 
LRTB; Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 03-208 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Padengtosios obligacijos, išleistos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 4 dalies reikalavimus.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 03-208 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
angliškas terminas: 
compliant covered bonds of undertakings for collective investment in transferable securities
angliško termino santrumpa: 
compliant covered bonds of UCITS
pastabos: 
Nurodytame šaltinyje teikiamas terminas „kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų reikalavimus atitinkančios padengtos obligacijos“ keistinas terminu „kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų reikalavimus atitinkančios padengtosios obligacijos“.

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius