kolekcinės eurų monetos

termino šaltinis: 
2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Kolekcionavimui skirtos euro monetos, kurios nėra išleidžiamos tam, kad patektų į apyvartą. Kolekcinės monetos teisėtos mokėjimo priemonės statusą turi tik jas išleidusioje valstybėje narėje. Kolekcinės monetos gali būti pateikiamos rinkai nominaliąja arba didesne verte. Kad būtų lengvai atskiriamos nuo apyvartinių monetų, kolekcinės monetos turi atitikti visus šiuos kriterijus: a) jų nominalioji vertė turi skirtis nuo apyvartinių monetų nominaliosios vertės; b) ant jų neturi būti atvaizdų, kurie būtų panašūs į bendrąsias apyvartinių monetų puses, o jei jų atvaizdai panašūs į nacionalinę apyvartinių monetų pusę, jų bendras vaizdas vis tiek gali būti lengvai atskiriamas; LT L 201/136 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2012 7 27 c) jos turi reikšmingai skirtis nuo apyvartinių monetų bent dviem iš šių trijų jų požymių: spalva, skersmeniu ir svoriu; skirtumas laikomas reikšmingu, jei vertės, įskaitant paklaidas, didesnės nei paklaidos intervalai, taikomi apyvartinėms monetoms; ir d) jų briauna negali būti figūrinė su smulkiais rantais arba „ispaniškos gėlės“ formos.
apibrėžties šaltinis: 
2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo
angliškas terminas: 
collector coins

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius