iniciatorius

termino šaltinis: 
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Subjektas, kuris atitinka vieną iš šių sąlygų: 1. pats arba per susijusius subjektus tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja pirminėje sutartyje, iš kurios atsiranda skolininko arba galimo skolininko prievolės arba galimos prievolės, sudarančios pakeistą vertybiniais popieriais poziciją; 2. nusiperka trečiosios šalies pozicijas, įtraukia jas į savo balansą ir pakeičia vertybiniais popieriais.
apibrėžties šaltinis: 
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442)
angliškas terminas: 
originator

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius