išorinė sistema

termino šaltinis: 
2017 m. lapkričio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-178 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-Lietuvos bankas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsteigto subjekto valdoma bei kompetentingos institucijos prižiūrima ir (arba) stebima sistema, kuri atitinka paslaugas eurais teikiančių infrastruktūrų vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kaip kartkartėmis keičiama ir skelbiama ECB interneto svetainėje([1]), ir kurioje keičiamasi mokėjimais ir (arba) finansinėmis priemonėmis ir (arba) atliekama jų tarpuskaita arba jie yra įskaitomi, o a) piniginės prievolės vykdomos TARGET2 ir (arba) b) lėšos laikomos TARGET2, vadovaujantis Europos Centrinio Banko gairėmis ECB/2012/27 ([2]) ir dvišaliu išorinės sistemos ir atitinkamo Eurosistemos CB susitarimu.
apibrėžties šaltinis: 
2017 m. lapkričio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-178 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-Lietuvos bankas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
angliškas terminas: 
ancillary system

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius