išorinė kredito rizikos vertinimo institucija

termino santrumpa: 
IKVI
termino šaltinis: 
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Institucija, kurios pagrindinė veikla yra skolininkų pajėgumo įvykdyti finansinius įsipareigojimus vertinimas – kredito rizikos reitingų nustatymas.
apibrėžties šaltinis: 
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2006, Nr. 142-5442)
angliškas terminas: 
external credit assessment institution
angliško termino santrumpa: 
ECAI
pastabos: 
Pastaba LR terminų banke: Nurodytame šaltinyje teikiama apibrėžtis šiame straipsnyje redaguota. Pastaba dėl termino santrumpos: termino santrumpa teikiama Lietuvos banko valdybos 2019 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 03-37 patvirtintose VALDYMO ĮMONIŲ NUOSAVŲ LĖŠŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖSE.

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius