iš draudimo sutarties atsirandantys kreditorių reikalavimai

termino šaltinis: 
LRTB; Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl draudimo įmonių turto, dengiančio techninius atidėjinius, sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ projektas
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Reikalavimai dėl sumų, draudiko mokėtinų draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams ar nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kai šių sumų mokėjimo pareiga kyla iš draudimo sutarties, taip pat iš gyvybės draudimo sutarties, pagal kurią kaupiama profesinė pensija; taip pat reikalavimai dėl sumų, atidėtų mokėti minėtiems asmenims tais atvejais, kai tiksli draudiko mokėtina suma dar nėra žinoma. Reikalavimai dėl draudimo įmokų, kurias pagal draudimo sutarties sąlygas draudikas privalo grąžinti nesudaręs sutarties ar nutraukęs draudimo sutartį iki sprendimo priėmimo likviduoti draudimo įmonę, iškelti jai bankroto bylą ar nutraukti trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo veiklą, taip pat laikomi kreditoriaus reikalavimais, atsirandančiais iš draudimo sutarties.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl draudimo įmonių turto, dengiančio techninius atidėjinius, sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ projektas
angliškas terminas: 
insurance claim

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius