Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

termino šaltinis: 
2011 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1882
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL 2010 L 331, p. 84), įsteigta institucija.
apibrėžties šaltinis: 
2011 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1882
angliškas terminas: 
European Securities and Markets Authority
angliško termino santrumpa: 
ESMA

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius