Europos investicijų banko paskola

termino šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 938 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 90-4698)
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Europos investicijų banko pareiškėjams ir (ar) projektų vykdytojams skolinamos lėšos, skirtos naudoti kaip iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas, nacionalinės lėšos.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 938 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 90-4698)
angliškas terminas: 
European Investment Bank loan

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius