Europos Centrino Banko priežiūros valdyba

termino santrumpa: 
ECB priežiūros valdyba
termino šaltinis: 
IATE; 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Už ECB pavestų su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūros politika susijusių uždavinių planavimą ir vykdymą visapusiškai atsakanti vidaus įstaiga, kurią sudaro jos pirmininkas ir pavaduotojas, keturi ECB atstovai ir vienas kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos atstovas.
apibrėžties šaltinis: 
IATE; 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika
angliškas terminas: 
Supervisory Board of the European Central Bank; Supervisory Board of the ECB

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius