elektroninių pinigų įstaigos minimalus nuosavas kapitalas

termino šaltinis: 
2011 m. gruodžio 22 d. LR elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas Nr. XI-1868
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Elektroninių pinigų įstaigos minimalų nuosavą kapitalą sudaro: 1) apmokėtas įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų savų akcijų verte) be privilegijuotųjų akcijų vertės; 2) atsargos kapitalas (atsargos rezervas); 3) kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) be su privilegijuotųjų akcijų išleidimu susijusios sumos; 4) privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas; 5) nepaskirstytasis pelnas (atėmus einamųjų metų tarpinio nepaskirstytojo pelno arba paskutinių praėjusių metų nepaskirstytojo pelno, dėl kurio dar nepriimtas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, sumą, jei audito įmonė nėra atlikusi atitinkamo laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinio audito ir priežiūros institucijai nepateikti duomenys, įrodantys, kad pelno suma yra teisinga ir iš jos atimti visi numatomi mokesčiai ar dividendai) arba nuostoliai; 6) kiti rezervai.
apibrėžties šaltinis: 
2011 m. gruodžio 22 d. LR elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas Nr. XI-1868
angliškas terminas: 
minimum equity capital of an electronic money institution

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius