draudimo įmoka

termino šaltinis: 
LRTB; 2015 m. spalio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-159 „Dėl Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
statusas: 
Aprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Pasirašytų įmokų suma, apskaičiuota Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 03-158 „Dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Techninių atidėjinių metodika), 32, 33 ir 75 punktuose nustatyta tvarka ir sumažinta nutrauktų ar pasibaigusių sutarčių įmokomis arba jų dalimis, grąžintomis (grąžintinomis) draudėjams (išskyrus iš draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio grąžintas draudimo įmokas), taip pat draudėjų neįmokėtomis įmokomis pagal nutrūkusias ar pasibaigusias draudimo sutartis, jeigu labiau tikėtina, kad draudėjas nesumokės draudimo įmokos nei, kad sumokės, taip pat abejotinomis įmokomis, jeigu jos yra apskaičiuojamos pagal draudimo įmonės (filialo) nuolat taikomą patvirtintą abejotinų pasirašytų įmokų vertinimo metodiką, kuri įvertina šias įmokas pagal jų sumokėjimo vėlavimo ir nesumokėjimo statistiką, vertinant kiekvieną draudimo sutartį, pagal kurią vėluoja mokėjimai.
apibrėžties šaltinis: 
LRTB; 2015 m. spalio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-159 „Dėl Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
angliškas terminas: 
insurance premium

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius