blogos paskolos

termino šaltinis: 
2014 m. vasario 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-28 „Dėl Pinigų finansų įstaigų palūkanų normų statistinės atskaitomybės bendrųjų nuostatų“
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Paskolos, kurių mokėjimai pradelsti arba kurios kitokiais būdais pripažįstamos iš dalies arba visiškai nuvertėjusiomis, atsižvelgiant į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (OL 2013 L 176, p. 1) 178 straipsnyje pateiktą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį.
apibrėžties šaltinis: 
2014 m. vasario 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-28 „Dėl Pinigų finansų įstaigų palūkanų normų statistinės atskaitomybės bendrųjų nuostatų“
angliškas terminas: 
bad debt loans

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius