atvirosios rinkos operacija

termino santrumpa: 
ARO
termino šaltinis: 
2011 m. rugsėjo 20 d. Europos centrinio banko gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14)
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Centrinio banko iniciatyva finansų rinkoje atlikta operacija. Atsižvelgiant į tikslus, reguliarumą ir tvarką, skiriamos keturios Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų rūšys: pagrindinės refinansavimo operacijos, ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos, koreguojamosios operacijos ir struktūrinės operacijos. Iš joms naudojamų priemonių grįžtamieji sandoriai yra pagrindinė Eurosistemos atvirosios rinkos priemonė ir ją galima naudoti visų keturių rūšių operacijoms. Be to, atliekant struktūrines operacijas galima išleisti skolos sertifikatus ir sudaryti vienakrypčius sandorius, o atliekant koreguojamąsias operacijas galima sudaryti valiutų apsikeitimo sandorius ir pritraukti terminuotuosius indėlius.
apibrėžties šaltinis: 
2011 m. rugsėjo 20 d. Europos centrinio banko gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14)
angliškas terminas: 
open market operation
angliško termino santrumpa: 
OMO

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius