atskaitingasis agentas

termino šaltinis: 
2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2013/33)
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Juridiniai ir fiziniai asmenys bei 2 straipsnio 3 dalyje nurodyti subjektai (Subjektas, kuriam kitu atveju būtų taikomas šio straipsnio 2 dalies apibrėžimas, tačiau kuris pagal savo rezidavimo šalies nacionalinę teisę nėra nei juridinis asmuo, nei fizinių asmenų grupė, nors gali turėti teisių ir prievolių, yra atskaitingasis agentas. Tokio subjekto atskaitomybės prievolę vykdo juridiškai jam atstovaujantys asmenys.), kuriems taikomi ECB statistinės atskaitomybės reikalavimai.
apibrėžties šaltinis: 
1998 m. lapkričio 23 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos
angliškas terminas: 
reporting agent
pastabos: 
Nurodytame šaltinyje teikiama apibrėžtis šiame termino straipsnyje redaguota.

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius