apyvartoje esantys banknotai

termino šaltinis: 
2011 m. birželio 30 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo (ECB/2011/9)
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Visi tam tikru laiko momentu Eurosistemos išleisti ir NCB į apyvartą išleisti eurų banknotai, kurie šiose gairėse taip pat apima NHTO subjektų ir ECI bankų į apyvartą išleistus banknotus. Tai atitinka nacionalinių grynųjų eurų banknotų emisijų suvestinę. Pažymėtina, kad „apyvartoje esančių banknotų“ sąvoka netaikoma nacionaliniu lygiu, nes negalima nustatyti, ar vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje į apyvartą išleisti banknotai cirkuliuoja toje valstybėje narėje, ar jie buvo grąžinti iš apyvartos kitiems NCB, NHTO subjektams arba ECI bankams.
apibrėžties šaltinis: 
2011 m. birželio 30 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo (ECB/2011/9)
angliškas terminas: 
banknotes in circulation

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius