antrasis valiutų kurso mechanizmas

termino santrumpa: 
VKM II
termino šaltinis: 
ECB 2013 metų ataskaitos žodynas
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Sistema, kuri yra euro zonos šalių ir ne euro zonos ES valstybių narių bendradarbiavimo valiutų kurso politikos srityje pagrindas. VKM II yra daugiašalis susitarimas, pagal kurį taikomi fiksuoti, bet koreguojami centriniai kursai ir standartinės ±15 % svyravimo ribos. Sprendimai dėl centrinių kursų ir siauresnių svyravimo ribų priimami bendru atitinkamos ES valstybės narės, euro zonos šalių, ECB ir kitų ES valstybių narių, dalyvaujančių mechanizme, susitarimu. Visi VKM II dalyviai, įskaitant ECB, turi teisę pradėti konfidencialią procedūrą, skirtą centriniams kursams pakeisti (centrinių kursų koregavimas).
apibrėžties šaltinis: 
ECB 2013 metų ataskaitos žodynas
angliškas terminas: 
Exchange Rate Mechanism II
angliško termino santrumpa: 
ERM II

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius